Svagare ökning av försäljning under kvartal som i övrigt präglades av förhandlingar

Under det första kvartalet 2019 ökade PowerCell Sweden AB sin försäljning till9,2 MSEK jämfört med 7,8 MSEK motsvarande kvartal föregående år (+18%).
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -17,8 MSEK (-19,1). Försäljningsökningen under kvartalet är något svagare än trendlinjen.

"Den lägre ökningstakten speglar dock inte några underliggande förändringar iefterfrågan utan hänger samman med naturliga fluktuationer när det gällertidpunkter för orderläggande och produktmix", säger Per Wassén, vd förPowerCell.

I övrigt präglades kvartalet av arbetet med att slutföra förhandlingarna medBosch om ett utvecklings- och licensavtal för PowerCell S3 avseendefordonssektorn.Det första kvartalet 2019 blev ett kvartal präglat av intensiva förhandlingarmed Robert Bosch GmbH för att få till stånd ett slutgiltigt utvecklings- ochlicensavtal omfattande bränslecellsstacken PowerCell S3 för fordonssegmentet. 

"Det här är ett avtal som förenar det bästa av två världar - vår ledandebränslecellsteknologi med Bosch enastående starka position inomfordonsindustrin", säger Per Wassén, vd för PowerCell. 

Under kvartalet fick PowerCell bland annat order på två MS-100bränslecellssystem från en global tillverkare av anläggningsmaskiner som del ien gemensam utvärdering av bränsleceller för anläggningsmaskiner. PowerCell fickunder kvartalet också en uppföljande order på bränsleceller från en ledandeeuropeisk fordonstillverkare till ett värde av 5,3 MSEK.

Per Wassén

För mer information, vänligen kontakta: 

VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected] 

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) ärskyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 6 maj 2019, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ) 

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och-system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobilaanvändningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas ochgenererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarnaoch systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassatill kundernas behov 

PowerCell (http://www.powercell.se/) grundades 2008 som en industriell spin-outfrån Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel påNasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post:[email protected], telefon: 08-503 000 50.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission