PowerCell publicerar kvartalsrapport för Q1 2018

Under första kvartalet 2018 genomförde PowerCell Sweden AB (publ) fler marknadsaktiviteter än under något kvartal tidigare och försäljningen fördubblades jämfört med samma period förra året.

PowerCell fortsätter omvandlingen från en utvecklingsfokuserad organisation till att bli ett kundorienterat kommersiellt spjutspetsbolag.

- Vår marknadsstrategi ligger fast, med fullt fokus på att utveckla de segment som vi har prioriterat - samtidigt som vi fortsätter att ägna särskild uppmärksamhet åt den växande efterfrågan som finns i Kina. Vi bygger vårt varumärke, levererar högprestandastackar med premiumkvalitet och har gott anseende, vilket bekräftas av många förfrågningar och återkommande kunder, säger Per Wassén, vd för PowerCell.

Under kvartalet tog PowerCell emot ordrar bland annat från Kina. Ytterligare två ordrar inkom efter periodens utgång. Kvartalets försäljning uppgick till 7,8 MSEK vilket är en fördubbling jämfört med samma period 2017.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2018
jan-mars
2017
jan-mars
2017
jan-dec
Nettoomsättning 7 814 3 940 36 738
Rörelseresultat -18 809 -15 923 -66 697
Resultat efter skatt -18 957 -15 923 -66 704
Rörelsens kassaflöde -10 198 -12 264 -51 324

Göteborg 2018-05-03

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, klockan 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission