PowerCell Swedens delårsrapport för januari - mars 2016

Bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar sin delårsrapport för januari - mars 2016. PowerCell ökade under första kvartalet 2016 intäkterna främst genom försäljning av prototyper för tester hos kunder i olika kundapplikationer.

PowerCell Sweden AB har presenterar sin delårsrapport för januari - mars 2016.

- PowerCell ökade under 1:a kvartalet 2016 intäkterna främst genom försäljning av prototyper för tester hos kunder i olika kundapplikationer. Vidare lanserades plattformarna bredare, samtidigt som vi fortsätter enligt plan med den pågående industrialiseringsprocessen och utvecklingsfasen mot serieproduktion, säger Per Wassén, VD för PowerCell Sweden AB.

Delårsrapporten för kvartal 1 2016 visar följande viktiga händelser under denna period.

  • Fortsatt ökat kundintresse med många utestående offerter och förbättrad nettoomsättning. 
  • Flera genomförda försäljningar av prototyper. PowerCell S2 för REX (Range Extender) i fordonsapplikationer och PowerCell S1 för stationära applikationer.
  • Första orderna på PowerCell S3-plattformen inkom. En 100 kW prototypstack för fordonsapplikation skall levereras till en europeisk kund och ytterligare två stycken prototyper av PowerCell S3 bränslecellstack beställdes av en strategiskt viktig global kund. 
  • Powertech System Integrator Ltd. blir PowerCell Swedens distributör i Afrika med ansvar för försäljning och integration samt för reservdelar, service och underhåll. 
  • 99,1 procent av samtliga optioner ur T01 hade vid teckningsperiodens utgång 30 december 2015 utnyttjat sin rätt att teckna aktier, vilket resulterade i ett kapitaltillskott på 68,7 Mkr till PowerCell. Bolagets kassaposition är stark och uppgick till 93,6 Mkr sista Mars 2016.

- Huvuduppgiften framöver blir att ytterligare öka kundfokus, att leverera prototyperna för kundtester under 2016, samt förbereda och kvalitetssäkra inför den planerade serieproduktionen av våra plattformar och system under 2017/2018. Det som nu sker i vår omvärld, teknikskiftet och att PowerCell är strategiskt positionerat på startpunkten i tillväxtfasen av teknikutvecklingens kurva, gör att vi kan se fram emot en mycket spännande framtid som kommer kunna skapa stora värden för miljön, bolaget och dess aktieägare, avslutar Per Wassén.

Läs hela rapporten på: Finansiella Rapporter

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg, 2016-05-10

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0)76 55 33 771
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel.

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission