REGMAR

Avtal tecknat med Bosch för leverans av bränslecellsstacken S3 till PowerCell

PowerCell har tecknat avtal med Robert Bosch GmbH om att tillverka bränslecellsstacken S3 åt PowerCell. PowerCell ökar därmed sin produktions-kapacitet betydligt och fokuserar på att öka produktionsvolymerna och leveranserna av bränslecellssystem samt utveckling av nästa generation bränslecellsstackar.

Efterfrågan på utsläppsfria energilösningar växer snabbt. Under 2022 tecknade PowerCell betydande avtal som omfattar bränslecellsstackar och bränslecellssystem inklusive serieleveranser till ZeroAvia som tillverkar utsläppsfria flygplan. Enbart avtalet med ZeroAvia omfattar 5 000 bränslecellsstackar med leveransstart 2024.

PowerCell och Bosch har ett långvarigt samarbete. Bosch är världens största underleverantör till fordonsindustrin och i april 2019 inledde de båda bolagen ett samarbete avseende industrialisering, produktion och försäljning av PowerCell S3. Avtalet ger Bosch exklusiv rättighet att tillverka och sälja PowerCell S3 för användning inom fordonsindustrin. PowerCell har fullständiga rättigheter för alla andra applikationer och segment. Med det nya avtalet kommer Bosch att addera PowerCells volymer av S3 till sin egna befintliga produktion. Tillverkningen sker i Tyskland och Bosch levererar testade och aktiverade 100 kW bränslecellsstackar till PowerCells anläggning i Göteborg. Med bränslecellsstackarna från Bosch bygger PowerCell bland annat segmentspecifika bränslecellsystem för kunder inom marint, flyg, anläggningsmaskiner och stationär kraft.

"Avtalet med Bosch ökar vår produktionskapacitet väsentligt och ger oss möjlighet att effektivt möta den snabbt ökande efterfrågan på våra ledande vätgaselektriska lösningar", säger Richard Berkling, VD för PowerCell. "Vi fortsätter att skapa värde för våra kunder genom ledande produkter, innovation och utveckling av nästa generation bränslecellsstackar."

"Avtalet är ett resultaten av flera års av gott samarbete mellan Bosch och PowerCell. Det stöttar våra målsättningar för utsläppsfri mobilitet och bidrar till utvecklingen av Bosch bränslecellsteknologi i Europa. Vi är glada över att kunna stötta PowerCell med våra storskaliga tillverkningsfaciliteter", säger Thomas Wintrich, SVP Business Unit Fuel Cell Mobility Solutions för Bosch.

För mer information kontakta gärna:
Richard Berkling
VD
Tel: +46 31 720 36 20
E-post: [email protected]

Om PowerCell
PowerCell är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg och försäljning globalt. PowerCell är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på www.powercellgroup.com.

G&W Fondkommission är vår Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, e-post: [email protected], telefon: 08 503 000 50.

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-06-02 10:00 CEST.


Om PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. 

Webbplats
www.powercell.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn PCELL ISIN-kod SE0006425815 G&W Fondkommission