Valberedning utsedd inför årsstamma 2018

Online Brands Nordic AB (publ) meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstamman 24 maj 2018. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarforhallanden per den 31 december 2017.

Ägarrepresentanterna är Joel Lindeman, utsedd av Future Securities in Scandinavia AB, Nicolas Fogelholm utsedd av Tulos Ventures Oy och N Fogelholm Oy samt Jim Löfgren utsedd av Veganord Capital AB.

Bolagets fyra största ägare enligt nedan:
Tulos + N Fogelholm 1,668,726 + 3,249,050 aktier
Veganord AB 2,181686 aktier
S-bolagen 1,193,881 aktier
Future Securities 880 398 aktier

S-bolagen har avstått sin plats i valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstamman 2018 avseende

- Val av ordförande vid årsstamma

- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

- Styrelsearvode for styrelseordförande samt ledamöter

- Val av, samt arvode till, revisor

- Beslut av principer for utseende av ny valberedning

- Beslut av principer for ersättning till bolagets ledning

Årsstamma hålls i bolagets lokaler i Dalsjöfors, torsdagen den 24 maj 2018 kl 10.00.

Borås den 22 februari 2018

For mer information, kontakta Jim Löfgren, Styrelseordforande i Online Brands Nordic AB (publ), +46(0) 729 05 21 59

Bolagets Certified Adviser: Mangold Fondkommisson AB, Engelbrektsplan 2 SE-114 34 STOCKHOLM Tel: 08-503 01 550

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver e-butik på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB samt Idéguld AB i Borås. E-handeln drivs under namnet www.hedbergsguld.se Bolaget har sedan 1908 salt smycken av hogsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas pa First North under tickerkoden OBAB.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB