Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (Publ) Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll årsstämma idag onsdagen den 22 maj 2024, varvid följande beslut i huvudsak fattades.
REG
STARK TILLVÄXT I EGEN E-HANDEL Online Brands Nordic AB (publ) som förvärvar, äger och utvecklar e-handelsbolag i Norden. publicerar härmed en delårsrapport avseende det första kvartalet 2024 januari - mars.
REG
Online Brands publicerar årsredovisning 2023 Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, ("Bolaget") publicerar idag årsredovisning för räkenskapsåret 2023. 
REG
Kallelse till årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 klockan 10.00, hos Rasmusson & Partners Advoka...
REG MAR
Styrelseordföranden DAVID RÖNNBERG köper aktier i Online Brands Nordic AB David Rönnberg har den 3 april köpt 20 000 aktier i e-handelsbolaget Online Brands Nordic AB.
REG MAR
Tillväxt med kraftigt förbättrat EBITA-resultat Bokslutskommuniké 2023-01-01 - 2023-12-31
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB