REG
Styrelseordföranden David Rönnberg köper aktier i Online Brands Nordic AB David Rönnberg har den 16 juli köpt 10 000 aktier i e-handelsbolaget Online Brands Nordic AB.
REG
Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (Publ) Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll årsstämma idag onsdagen den 22 maj 2024, varvid följande beslut i huvudsak fattades.
REG
STARK TILLVÄXT I EGEN E-HANDEL Online Brands Nordic AB (publ) som förvärvar, äger och utvecklar e-handelsbolag i Norden. publicerar härmed en delårsrapport avseende det första kvartalet 2024 januari - mars.
REG
Online Brands publicerar årsredovisning 2023 Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, ("Bolaget") publicerar idag årsredovisning för räkenskapsåret 2023. 
REG
Kallelse till årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 klockan 10.00, hos Rasmusson & Partners Advoka...
REG MAR
Styrelseordföranden DAVID RÖNNBERG köper aktier i Online Brands Nordic AB David Rönnberg har den 3 april köpt 20 000 aktier i e-handelsbolaget Online Brands Nordic AB.
REG MAR
Tillväxt med kraftigt förbättrat EBITA-resultat Bokslutskommuniké 2023-01-01 - 2023-12-31
REG MAR
Styrelseordförande DAVID RÖNNBERG köper aktier i Online Brands Nordic AB David Rönnberg har den 2 januari köpt 50 000 aktier i e-handelsbolaget Online Brands Nordic AB. Aktierna köptes till en kurs på 11,20 kronor per aktie, en affär på totalt 560 000...
REG MAR
Online Brands Nordic AB (Publ.) rekryterar Thomas Häggkvist som ny CFO Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, förstärker sin organisation med rekryteringen av Thomas Häggkvist som ny CFO. Thomas har bred erfarenhet av att arbeta som CFO...
Styrelseordföranden David Rönnberg köper aktier i Online Brands Nordic AB David Rönnberg har den 16 oktober köpt 9 225 aktier i e-handelsbolaget Online Brands Nordic AB där han är styrelseordförande.
Styrelseordföranden David Rönnberg köper aktier i Online Brands Nordic AB David Rönnberg har den 25 september köpt 21 000 aktier i e-handelsbolaget Online Brands Nordic AB där han är styrelseordförande.
Martin Carlsson lämnar sin tjänst som CFO i Online Brands Nordic AB (publ) Martin Carlsson lämnar sin tjänst som Online Brands Nordic ABs (publ) CFO på egen begäran för att anta ett nytt uppdrag utanför koncernen. Arbetet med att rekrytera en ny CFO inl...
REG MAR
REG
Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (Publ) Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll årsstämma idag tisdagen den 23 maj 2023, varvid följande beslut fattades.
REG MAR
Online Brands Nordic AB delårsrapport januari - mars 2023 Online Brands Nordic AB växer 24% i Q1
REG
Online Brands publicerar årsredovisning 2022 Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, ("Bolaget") publicerar idag årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida htt...
REG
Kallelse till årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2023 klockan 10.00, hos Cirio Advokatbyrå, Mäster S...

Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB