Valberedning utsedd inför årsstämma 2017

Online Brands Nordic AB (publ) meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman 23 maj 2017. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 31 december 2016. Ägarrepresentanterna är Joel Lindeman, utsedd av Future Securities in Scandinavia AB, Nicolas Fogelholm utsedd av N Fogelholm Oy samt Jim Löfgren utsedd av Veganord Capital AB.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2017 avseende

- Val av ordförande vid årsstämma - Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse - Styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter - Val av, samt arvode till, revisor - Beslut av principer för utseende av ny valberedning - Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

Årsstämma hålls i bolagets lokaler i Dalsjöfors, torsdagen den 23 maj 2017 kl 10.00.

Dalsjöfors den 20 februari 2017

För mer information, kontakta:

Jim Löfgren, Styrelseordförande i Online Brands Nordic AB (publ), +46(0) 729 05 21 59

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorins i Varberg AB. Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 08:30 CET


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB