Valberedning utsedd inför årsstämma 2016

Online Brands Nordic AB (publ) meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman 19 maj 2016. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 31 december 2015. Ägarrepresentanterna är Johan Kjell, utsedd av Regress Konsult AB, Nicolas Fogelholm utsedd av N Fogelholm Oy samt Jim Löfgren utsedd av Veganord Capital AB. 

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2016 avseende

  • Val av ordförande vid årsstämma
  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • Styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter
  • Val av, samt arvode till, revisor
  • Beslut av principer för utseende av ny valberedning
  • Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

Årsstämma hålls i bolagets lokaler i Dalsjöfors, torsdagen den 19 maj 2016 kl 10.00.

För mer information, kontakta:
Jim Löfgren, Styrelseordförande i Online Brands Nordic AB (publ), +46(0) 729 05 21 59

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors org.nr. 556211-8637 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission