REGMAR

Uppdatering avseende omvända förvärvet med CaMa samt information om utdelning av dotterbolag

Online Brands Nordic AB ("OBAB") har som tidigare annonserat tecknat en avsiktsförklaring med ägarna till CaMa Intressenter AB, som till 100 procent äger e-handelsbolaget Cama-Gruppen AB ("CaMa"), gällande OBABs förvärv av samtliga aktier i CaMa genom en apportemission av aktier i OBAB ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bland annat att OBABs verksamhet övergår till CaMas verksamhet (det "Nya Bolaget"). Som ett led i Transaktionen planerar OBAB dela ut ett dotterbolag genom en s.k. Lex ASEA-utdelning och ansöka om notering av dotterbolaget på lämplig handelsplats.

Omvänt förvärv CaMA
CaMa är ett snabbväxande e-handelsbolag inom primärt mattor som tillhandahåller sidorna Trendcarpet och Hatshop. Försäljningen sker i tolv länder på den europeiska marknaden. Förfarandet med Transaktionen fortlöper enligt plan med bl.a. due diligence och granskning av utsedd Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Planen är att nå ett aktieöverlåtelseavtal för Transaktionen under juni.

CaMa nådde under Q1 2021 cirka 35,2 MSEK i omsättning (tillväxt med 155% jmf Q1 2020) med ett EBITDA-resultat om cirka 6,5 MSEK (jmf med -0,4 MSEK Q1 2020). CaMa omsatte helåret 2020 cirka 90,0 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 11,5 MSEK.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att CaMas aktieägare ska inneha omkring 90 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan OBABs befintliga aktieägare ska inneha omkring tio procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. OBAB har per idag 104 987 728 aktier och kommer som maximalt efter en föreliggande teckningsoptionsinlösen inneha 170 335 291 aktier. Med utbytesförhållandet 90/10 innebär det således att det Nya Bolaget indikativt kommer inneha omkring 1 703 352 910 aktier

Utdelning av dotterbolag
Koncernen OBAB som genom fyra helägda dotterbolag bedrivit handel med smycken, både online och i fysiska butiker, inledde under mars 2020 en företagsrekonstruktion efter en period av likviditetsbrist. Under det första kvartalet 2021 kom nya huvudägare in i Bolaget och i samband med att tingsrätten fastställde Bolagets ackord i februari i år genomfördes en företrädesemission. Vidare tillsattes en ny ledning med fokus på att lyfta e-handeln samt driva igenom värdeskapande strukturaffärer, vilket renderade i Transaktionen.

Som ett led i Transaktionen planerar OBAB dela ut dotterbolaget Juvelerare John Victorin i Varberg AB ("Victorins") till aktieägarna genom ett s.k. Lex ASEA-förfarande och ansöka om notering för dotterbolaget på lämplig handelsplats ("Utdelningen"). Victorins kan ses som kronjuvelen i den tidigare koncernen. Butiken har legat på samma plats i Varberg sedan 1908 och har ett väldigt gott renommé. Victorins är även Kunglig Hovleverantör och har utsetts till Sveriges bästa guldsmedsaffär. Här finns ett stort sortiment av förlovnings- och vigselringar och butiken är auktoriserad återförsäljare av välkända varumärken i premiumsegmentet som exempelvis Efva Attling, Thomas Sabo, Drakenberg Sjölin, Blomdahl och Schalins.

Styrelsens bedömning är att Victorins som bolag utgör en bra plattform att använda i OBABs e-handelssatsning och i en förnyad förvärvsstrategi, som med anledning av det omvända förvärvet nu i stället tas vidare i Victorins regi. Som tidigare kommunicerats upprättas en ny lager- och logistikhantering och genom den tidigare verksamheten finns hörnstenar som leverantörsavtal och kunnig personal redan på plats. Tillskillnad från den tidigare verksamheten i OBAB utgår satsningen i Victorins från en välskött fysisk butik, samtidigt som e-handelstillväxten kommer vara i fokus vilket ger en mer kapitallätt och betydligt mer skalbar affärsmodell. En fysisk butik är nödvändig då flera varumärken i premiumsegmentet fordrar det i leverantörsavtalen. Sammantaget ger detta Victorins en bra grund för att på sikt växa in i visionen att bli en ledande e-handelsaktör i Norden inom smycken.

Victorins och OBABs e-handelsverksamhet nådde 2019, som utgör relevant jämförelseår då rekonstruktionen inleddes i Mars 2020, en total omsättning om cirka 13 MSEK.

I samband med Utdelningen och inför den nya noteringen avser Victorins byta namn i syfte att passa den nya förvärvsstrategin. Förvärvsstrategin grundar sig i att finna relativt små nordiska bolag, utan särskild branschfokus, med god tillväxtpotential online. Strategin kommer presenteras närmare i ett informationsmemorandum som upprättas med anledning av noteringen på en ny handelsplats. Victorins styrelse, ledning och ägarlista avses över tid kompletteras med ytterligare kompetens för föreliggande satsning.

Styrelsen har gjort bedömningen att det Nya Bolaget och Transaktionen skapar störst värden för OBABs aktieägare. Vidare möjliggör Utdelningen att värden från den tidigare verksamheten kan tillvaratas, samtidigt som en ny förvärvsstrategi införs. Victorins har utsett rådgivare för noteringsprocessen där den indikativa tidsplanen är första dag för handel tidigt under Q3.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)73 426 61 26

Kontakt

E-post: [email protected]
Telefon: 033-27 25 00

Om oss

Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB tel 08-684 05 800, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-25 10:00 CEST.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB