Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2021 är idag 27 maj 2021

Idag, den 27:e maj 2021, är sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1 i Online Brands Nordic AB. Teckningsperioden pågår till och med den 1:a juni och teckningskursen är 0,14 kronor per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras maximalt 9,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 1 juni 2021. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 1 juni 2021.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Teckningsperiod: 18 maj - 1 juni 2021

Emissionsvolym: 65 347 560 teckningsoptioner av serie TO1 berättigar teckning av 65 347 560 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 27 maj 2021

Utspädning m.m: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 3 278 465 SEK, från 5 267 199 SEK, till 8 545 664 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 65 347 563 aktier, från 104 987 728 aktier, till 170 335 291 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till 38 procent av antalet aktier och 38 procent av antalet röster.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.onlinebrands.se och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0) 73 426 61 26

Kontakt

E-post: [email protected]
Telefon: 033-27 25 00

Om oss

Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB tel 08-684 05 800, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB