Rättelse gällande kallelse till årsstämma i Online Brands

Nedan följer den korrekta lydelsen av förslag till beslut gällande punkterna 9 och 10.

Punkt 9 och 10:

Förslag
Antal styrelseledamöter skall uppgå till det som bolagsordningen stipulerar, och till bolagsstämman väljs fyra styrelseledamöter inklusive verkställande direktör. Arvode till ordinarie icke-anställda styrelseledamöter utgår med vardera 1 prisbasbelopp per år. För styrelsens ordförande utgår arvode om 1.5 prisbasbelopp per år.

Kallelsen till årsstämman bifogas.

Dalsjöfors, 2015-04-21

För eventuella frågor vänligen kontakta:
Staffan Settergren, VD Online Brands,
[email protected]
eller 0722 51 80 79.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom smycken, accessoarer och klockor. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Watchonwatch AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e- handelsbutiken www.hedbergsguld.se och via sin butik i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Watchonwatch grundades 2007 och är Sveriges ledande onlinebutik för exklusiva armbandsur. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande butik för smycken och relaterade produkter på nätet, både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Online Brands omsatte under 2013 28 miljoner kronor. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management.


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission