Online Brands tecknar avsiktsförklaring om förvärv av guldbutik

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Eric G Andersson AB, har den 13 juli 2016 ingått avsiktsförklaring med Juvelerare John Victorin i Varberg AB ("Victorins") om förvärv av 100% av aktierna i företaget. Bolaget Victorins driver sedan 1908 en oberoende smyckesbutik i Varberg som omsatte 9,2 mkr under 2015 med ett resultat efter finansnetto om ca 450 tkr.

Efter genomfört förvärv av Victorins beräknas Online Brands att omsätta ca 30 mkr på årsbasis. Köpeskillingen för Victorins i Varberg och Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik uppgår till totalt ca 7 mkr. Förvärvet av Victorins har planerat tillträde under tredje kvartalet 2016 och är villkorad av Online Brands genomförda due diligence, erforderliga beslut samt att parterna ingår aktieöverlåtelseavtal.

Köpeskillingen av Victorins består av kontantdel, säljarrevers samt aktier i Online Brands. Antalet nyemiterade aktier uppgår till maximalt 500.000st vilket innebär en utspädningseffekt om maximalt ca 3% för befintliga aktieägare.

Hedbergs-koncernen kommer i samband med dessa förvärv att överta leverantörsrelationer med nya varumärken som Efva Attling, Ti Sento, Pandora, Georg Jensen, Gynning Design, Astrid & Agnes, Ingnell och Michael Kors i tillägg till de varumärken som tillfördes vid förvärvet av Juvelerare Eric G Andersson AB.

VD Kommentar: "Victorins med sitt centrala läge i Varberg som är en ort med stark tillväxt och signifikant sommarsäsong uppfyller alla de krav vi har på planerade förvärv. Nyckelpersonerna i Victorins kommer att stanna kvar i bolaget och går dessutom in som aktieägare i Online Brands. Vi är mycket glada för att kunna knyta denna fina verksamhet till oss och att säljarna fortsatt är engagerade i bolaget. Fortsatt kommer vi att leta efter tillväxtmöjligheter för att skapa ett väsentligt mycket större bolag med bra lönsamhet.", säger Mats Bergengren, verkställande direktör för Online Brands.

Dalsjöfors, 2016-07-13

För mer information ring eller maila :
Mats Bergengren, VD Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)762 91 91 09 [email protected]

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, samt det helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Juvelerare Eric G Andersson AB, vars verksamheter är att sälja guld, silver, övriga smycken samt matsilver via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sina butiker i Västervik och Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1930 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel nr 08-5030 1550

Information
Denna information är sådan information som Online Brands AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2016 kl. 09:00


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission