ONLINE BRANDS TECKNAR AVISIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE AVYTTRING AV FASTIGHET I DALSJÖFORS OCH MEDDELAR SAMTIDIGT OMSTRUKTURERING AV BUTIKSVERKSAMHETEN

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås har den 25 oktober 2018 ingått avsiktsförklaring med Aviation Network ANM AB och Farkam Holding AB om att avyttra fastigheten Tumarp 1:89 i Dalsjöfors som ägs av Hedbergs Guld & Silver AB, för en kontant köpeskilling uppgående till 2.125 kkr.

I samband med förvärvet kommer bolaget omstrukturera butiksverksamheten och fokusera Hedbergs Guld & Silver ABs verksamhet till ehandel. Butiken i Dalsjöfors kommer att avvecklas och de centrala ehandelsfunktionerna lokaliseras till Idéguld ABs lokaler i Borås. Avvecklingen av den fysiska butiken innebär årliga resultatförbättrande besparingar om ca 800 kkr i form av drift-, räntor- och personalkostnader. Den fysiska butiken i Dalsjöfors beräknas vara avvecklad under första kvartalet 2019.

VD Kommentar: "-Avyttringen av fastigheten är en av hörnstenarna i Bolagets tillväxtstrategi. Vi kommer med denna åtgärd skapa resurser för att kunna stärka kundernas ehandelsupplevelse med en förbättrad service och förfinade logistiktjänster. -Detta är ett kvitto på att den decentraliserade logistikmodell vi utarbetat är väl fungerande och behovet av ett centrallager har spelat ut sin roll i vår verksamhet. Ehandelsverksamheten kommer även fortsatt att drivas under domänen www.hedbergsguld.se vilket är väl inarbetat på den svenska marknaden. Vi koncentrerar samtidigt våra butiksresurser till Idéguld i Borås för att säkerställa positionen som Sjuhäradsbygdens ledande smyckesbutik.", säger Mats Bergengren, verkställande direktör för Online Brands.

Borås, 2018-10-25

Har du frågor så är du välkommen att kontakta vd Mats Bergengren, tel 0762 919109 eller mail [email protected] 

Mer om Online Brands
Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Dalsjöfors, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås.

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

"Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 11:00 CET."


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB