ONLINE BRANDS TECKNAR AVISIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE AVYTTRING AV FASTIGHET I DALSJÖFORS OCH MEDDELAR SAMTIDIGT OMSTRUKTURERING AV BUTIKSVERKSAMHETEN

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås har den 25 oktober 2018 ingått avsiktsförklaring med Aviation Network ANM AB och Farkam Holding AB om att avyttra fastigheten Tumarp 1:89 i Dalsjöfors som ägs av Hedbergs Guld & Silver AB, för en kontant köpeskilling uppgående till 2.125 kkr.

I samband med förvärvet kommer bolaget omstrukturera butiksverksamheten och fokusera Hedbergs Guld & Silver ABs verksamhet till ehandel. Butiken i Dalsjöfors kommer att avvecklas och de centrala ehandelsfunktionerna lokaliseras till Idéguld ABs lokaler i Borås. Avvecklingen av den fysiska butiken innebär årliga resultatförbättrande besparingar om ca 800 kkr i form av drift-, räntor- och personalkostnader. Den fysiska butiken i Dalsjöfors beräknas vara avvecklad under första kvartalet 2019.

VD Kommentar: "-Avyttringen av fastigheten är en av hörnstenarna i Bolagets tillväxtstrategi. Vi kommer med denna åtgärd skapa resurser för att kunna stärka kundernas ehandelsupplevelse med en förbättrad service och förfinade logistiktjänster. -Detta är ett kvitto på att den decentraliserade logistikmodell vi utarbetat är väl fungerande och behovet av ett centrallager har spelat ut sin roll i vår verksamhet. Ehandelsverksamheten kommer även fortsatt att drivas under domänen www.hedbergsguld.se vilket är väl inarbetat på den svenska marknaden. Vi koncentrerar samtidigt våra butiksresurser till Idéguld i Borås för att säkerställa positionen som Sjuhäradsbygdens ledande smyckesbutik.", säger Mats Bergengren, verkställande direktör för Online Brands.

Borås, 2018-10-25

Har du frågor så är du välkommen att kontakta vd Mats Bergengren, tel 0762 919109 eller mail [email protected] 

Mer om Online Brands
Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Dalsjöfors, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås.

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

"Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 11:00 CET."


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission