Online Brands slutför förvärvet av E-handelsbolaget Bread & Boxers

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands" eller "Bolaget") har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av samtliga aktier i Bread & Boxers AB ("Bread & Boxers") från Alexander Palmgren, Henrik Lindahl och Henrik Lundqvist.

Som tidigare kommunicerats uppgår den initiala köpeskillingen till 57,5 MSEK på skuld- och kassafri basis, varav 40 MSEK har erlagts kontant från befintlig kassa, och 17,5 MSEK genom betalning med revers som omedelbart har kvittats mot 607 638 aktier i Online Brands. Mot bakgrund av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande, beslutat om en kvittningsemission om 607 638 aktier riktad till säljarna av Bread & Boxers. Teckningskursen i emissionen uppgick till 28,80 SEK per aktie och har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med säljarna och bedöms av styrelsen i Online Brands vara marknadsmässig.

Säljarna till Bread & Boxers har i samband med transaktionen åtagit sig att inte utan Online Brands tillåtelse avyttra de tecknade aktierna under en period om 12 månader från dagens datum.

Det registrerade aktiekapitalet i Online Brands kommer efter registrering av ovan kvittningsemission innebära att aktiekapitalet ökar från 97 192 376,69 SEK till cirka 100 240 876,15 SEK och antalet aktier ökar från 19 372 738 aktier till 19 980 376 aktier. Med beaktande av tidigare kommunicerade kvittningsemissioner som ännu inte genomförts innebär kvittningsemissionen till säljarna av Bread & Boxers att antalet utestående aktier ökar från 19 803 772 till 20 411 410 aktier och aktiekapitalet ökar från cirka 99 354 859,81 SEK till cirka 102 403 359,27 SEK, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 3 %.

Rådgivare

Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Online Brands i samband med förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Rönnberg, styrelseordförande i Online Brands Nordic AB
+46 (0)708 96 65 52
Denna information lämnades för offentliggörande den 2022-01-14, 16.45 CET.

Om Online Brands Nordic AB
Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Online Brands driver online-butiken Trendcarpet som är en av Europas ledande återförsäljare av mattor. Bolaget är verksamt i 15 olika länder och riktar sig främst till privatmarknaden. Basen för verksamheten är i Göteborg. Inom koncernen ryms även en internationell e-handel för hattar under varumärket Hatshop samt juvelerarbutiken John Victorin i Varberg AB. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB