Online Brands offentliggör resultat från första konverteringsperioden av det tidigare utgivna konvertibla förlagslånet 2016/2019

Den första konverteringsperioden för Online Brands Nordic AB (publ):s ("Online Brands" eller "Bolaget) konvertibla förlagslån 2016/2019 som löpte under perioden 1 - 15 december 2016 tillförde Bolaget 3 971 380 nya aktier genom konvertering av skulder om 1 588 552 SEK, till en konverteringskurs om 0,40 SEK per aktie.

I och med denna konvertering ökade Bolagets aktiekapital med 198 569 SEK, från 895 336,29 SEK till 1 093 905,29 SEK. I och med konverteringen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget nu till 21 878 112 stycken.

Kommande konverteringsperioder för Online Brands konvertibla förlagslån 2016/2019 är 1 juni - 15 juni 2017, 1 december - 15 december 2017, 1 juni - 15 juni 2018 samt 1 december - 15 december 2018.

Dalsjöfors den 8 februari 2017

Styrelsen

För mer information maila:
Mats Bergengren, VD Online Brands Nordic AB (publ), [email protected] 

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via e-handelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorin i Varberg AB som bedriver smyckeshandel i Varberg. Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

"Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2016 kl. 08.30 CET."


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission