Online Brands offentliggör memorandum avseende företrädesemission av konvertibler

I enlighet med Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands" eller "Bolaget"):s beslut om att genomföra en företrädesemission av konvertibler i syfte att kapitalisera bolaget inför en påbörjad expansion, meddelar Bolaget att memorandum för emissionen nu finns publicerat på bolagets hemsida, www.onlinebrands.se samt Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se. Ytterligare information och anmälningssedlar avseende erbjudandet finns tillgängligt på båda hemsidorna.

Teckningsförbindelser
Storägare och medlemmar i ledningen har via teckningsförbindelser till lämnat teckningsförbindelser motsvarande 62,2 % av emissionen.

Teckningstid
Teckning av konvertibler ska ske från och med 12 maj 2016 till och med den 30 maj 2016.

Dalsjöfors 2016-05-12

För mer information kontakta:
Mats Bergengren, vd
[email protected]

Jim Löfgren, Ordförande
[email protected]

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands, samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel 08-503 01 550

Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors org.nr. 556211-8637 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB