Online Brands Nordic har ingått avtal om förvärv av Idéguld AB

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB har den 13 december 2017 av Ninas Guld & Ateljé AB ("säljaren") förvärvat 100% av aktierna i företaget Idéguld AB ("Idéguld").

Idéguld driver sedan 2012 en oberoende smyckesbutik i Borås som omsatte 8,2 mkr under 2016 med ett resultat efter finansnetto om 118 tkr. Efter förvärvet av Idéguld beräknas Online Brands att omsätta ca 35 mkr på årsbasis. Köpeskillingen för Idéguld uppgår till maximalt 2.575 kkr varav 1.000 kkr är tilläggsköpeskilling baserat på en sk earn-out över 4 år.

Köpeskillingens beståndsdelar är en kontantdel, en så kallad "earn out" funktion samt aktier i Online Brands. Antalet nyemitterade aktier uppgår till maximalt 312.500 st vilket innebär en utspädningseffekt om maximalt ca 1% för befintliga aktieägare.

För att finansiera förvärvet har bolaget upptagit ett ägarlån om 2.500 kkr, varpå bolaget under första kvartalet 2018 planerar att genomföra en företrädesemission om motsvarande belopp påföljande beslut på extra bolagstämma. Företrädesemissionen är fullt garanterad av existerande och nya aktieägare till samma belopp som ägarlånet till 0.40 kr per nyemitterad aktie.

Online Brandsbolagen kommer i samband med förvärvet av Idéguld förutom geografisk närvaro stärka upp sitt erbjudande i form av värderingstjänster samt utökade guldsmedstjänster.

I samband med förvärvet kommer Online Brands att flytta sitt huvudkontor till Idégulds befintliga lokaler i centrala Borås.

VD Kommentar: "Idéguld med sitt centrala läge i Borås, som är en ort med framtidstro och stora strukturella förbättringar av stadskärnan, uppfyller de krav vi har på planerade förvärv. Säljaren av Idéguld kommer att stanna kvar i bolaget och går dessutom in som aktieägare i Online Brands.

Idégulds lokaler är mycket lämpliga för den tillväxtresa Online Brands står inför. Omlokaliseringen ger oss större möjligheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft till framtida nyckelposter i bolaget utan att addera hyreskostnader. Vi är mycket glada för att kunna knyta Idéguld till oss och att säljaren fortsatt är engagerade i bolaget. Butiken kommer fortsatt att heta Idéguld och marknadsföras under detta namn. Närliggande Hedbergs Guld i Dalsjöfors fortsätter sin verksamhet som vanligt. Idéguld och Hedbergs butiker har olika kundgrupper och kompletterar varandra mycket väl."

Dalsjöfors 2017-12-14

För mer information maila: Mats Bergengren, VD Online Brands Nordic AB (publ), [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 08.30 CET.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ): Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande ebutik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB; de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB; som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik, Juvelerare John Victorins i Varberg AB samt Idéguld AB som är den ledande smyckesbutiken i Borås. Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser


Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB