Online Brands genomför förvärv av Juvelerare John Victorin i Varberg

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB och Juvelerare Eric G Andersson AB, tecknade den 1 september ett aktieöverlåtelseavtal gällande förvärv av 100% av aktierna i företaget Juvelerare John Victorin i Varberg AB.

Tillträde är 1 september 2016. Som tidigare meddelats tecknades en avsiktsförklaring 11 juli om förvärv av aktierna i verksamheten i Varberg. Bolaget Juvelerare John Victorin i Varberg AB driver en oberoende smyckesbutik i Varberg som omsatte 9,2 mkr under 2014/15 med ett resultat efter finansnetto om ca 462 mkr. Köpeskillingen uppgår till 2,965 mkr inklusive nettokassa. Köpeskillingen består av kontanter, säljarrevers och aktier i Online Brands Nordic AB (publ).

Kommentar:

"Vi ser en tydlig omnikanaltrend inom smyckesbranschen, där en stor del av tillväxten kommer att finnas inom e-handeln och där upplevelsen i butik är ett viktigt inslag i valet av smycke. Orderläggning och jämförelser sker i större utsträckning på nätet och att kombinera dessa försäljningskanaler ger till resultat en närmare relation till kunden. E-handeln är fortsatt vår största butik, och vi är övertygade om att väl integrerade fysiska butiker kommer att driva e-handelstillväxt på ett oerhört starkt sätt, speciellt inom vår bransch.

I och med förvärvet har Online Brands nu tillgång till varumärken såsom Efva Attling, Michael Kors, Georg Jensen och Pandora utöver de varumärken som förvärvet av verksamheten i Västervik bidrog med. Vi utvärderar aktivt lönsamma butiker i södra och mellersta Sverige för att skapa tillväxtmöjligheter till ett väsentligt mycket större bolag med bra lönsamhet

"Det finns stor potential och stora synergieffekter inte minst e-handelsmässigt i dessa välskötta butiker, med kunnig personal, starka varumärken och bra affärslägen. Juvelerare John Victorin i Varberg AB med sin långa historia som sträcker sig tillbaka till 1907 och med sitt centrala läge i stadskärnan uppfyller mer än väl våra kriterier. Nyckelpersonerna i Victorins i Varberg kommer att stanna kvar i bolaget; - En säkerhet för en lyckad överlåtelse. Vi är mycket glada för att kunna knyta denna fina verksamhet till oss. ", säger Mats Bergengren, verkställande direktör för Online Brands.

Dalsjöfors den 1 september 2016

Styrelsen

För mer information maila:
Mats Bergengren, VD Online Brands Nordic AB (publ),
[email protected]

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via e-handelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, samt Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik. Bolaget har sedan 1928 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

"Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 10:45 CET."


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB