Online Brands genomför förvärv av guldbutik

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, förvärvade den 14 juni 100% av aktierna i företaget Juvelerare Eric G Anderssons AB i Västervik. Som tidigare meddelats tecknades en avsiktsförklaringen 7 april om förvärv av aktierna i verksamheten i Västervik. Bolaget Juvelerare Eric G Anderssons AB driver en oberoende smyckesbutik i Västervik som omsatte 7,1 mkr under 2015/16 med ett resultat efter finansnetto om ca 1.8 mkr. Köpeskillingen uppgår till 4,367 mkr inklusive nettokassa.

Kommentar: "Vi ser en tydlig omnikanaltrend inom smyckesbranschen, där en stor del av tillväxten kommer att finnas inom e-handeln där köpupplevelsen i butik är ett viktigt inslag i valet av smycke, men där orderläggning och jämförelse i större utsträckning kommer att ske på nätet. E-handeln kommer dock fortsatt att vara vår största butik, och vi är övertygade om att väl integrerade fysiska butiker kommer att driva e-handelstillväxt på ett oerhört starkt sätt, speciellt inom vår bransch."

"Vi letar efter lönsamma butiker i södra och mellersta Sverige. Det finns stor potential och stora synergieffekter inte minst e-handelsmässigt i dessa välskötta butiker, med kunnig personal, starka varumärken och bra affärslägen. Eric Andersson uppfyller alla de krav vi har på planerade förvärv. Nyckelpersonerna i Eric Andersson kommer att stanna kvar i bolaget under en period för att säkerställa en lyckad överlåtelse. Vi är mycket glada för att kunna knyta denna fina verksamhet till oss. Fortsatt kommer vi att leta efter tillväxtmöjligheter för att skapa ett väsentligt mycket större bolag med bra lönsamhet", säger Mats Bergengren, verkställande direktör för Online Brands.

Dalsjöfors den 16 juni 2016 

Styrelsen

För mer information maila:
Mats Bergengren, VD Online Brands Nordic AB (publ), [email protected]

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, samt det helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, vars verksamhet är att sälja guld, silver, övriga smycken samt matsilver via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sina butiker i Dalsjöfors utanför Borås och Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik. Bolaget har sedan 1927 sålt smycken och ur av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel nr 08-5030 1550.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB