Online Brands förvärvar guldbutik

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, har den 7 april 2016 ingått avsiktsförklaring med Juvelerare Eric G Anderssons AB i Västervik ("Eric Andersson") om förvärv av 100% av aktierna i företaget. Bolaget Juvelerare Eric G Anderssons AB driver en oberoende smyckesbutik i Västervik som omsatte 6.7 mkr under 2015 med ett resultat efter finansnetto om ca 1.5 mkr. Utöver detta förvärv har Online Brands även pågående diskussioner och långtgående förhandlingar med flera potentiella förvärvskandidater om köp av ytterligare en butik i liknande storlek som den i Västervik.

Efter genomförda förvärv av totalt två butiker beräknas Online Brands att omsätta ca 30 mkr med god lönsamhet. Köpeskillingen uppgår för förvärven till ca 7 mkr. Förvärven har planerat tillträde under andra kvartalet 2016 och villkorade av Online Brands genomförda due diligence, erforderliga beslut samt att parterna ingår aktieöverlåtelseavtal.

Förvärven kommer finansieras med säljarrevers, Almi företagslån samt en emission av konvertibla skuldebrev. Gällande de konvertibla skuldebreven kommer exakta villkor att publiceras inom kort, men i huvuddrag avser styrelsen föreslå bolagsstämman:

  • Emissionskurs 0.40 kr per skuldebrev
  • 3 årig löptid från och med 1 juni 2016 med årlig 6% ränta som utbetalas var sjätte månad.
  • Företrädesemission till existerande aktieägare om ca 3 mkr och en övertilldelningsoption om ca 1.8 mkr, dvs totalt ca 4.8 MSEK före emissionskostnader. Likviden i företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsåtaganden.
  • Emissionen skulle vid konvertering av samtliga konvertibla skuldebrev innebära en utspädning om 41% av aktiekapitalet och rösterna
  • Konvertering till aktier 1:1 kan ske tidigast 1 december 2016

Styrelsens förslag är villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Hedbergs-koncernen kommer i samband med dessa förvärv att överta leverantörsrelationer med nya varumärken som Pandora, Thomas Sabo, Ole Lyngaard, Hugo Boss, Gant, Diesel och Sandberg.

Kommentar: "Vi ser en tydlig omnikanaltrend inom smyckesbranschen, där en stor del av tillväxten kommer att finnas inom e-handeln där köpupplevelsen i butik är ett viktigt inslag i valet av smycke, men där orderläggning och jämförelse i större utsträckning kommer att ske på nätet. E-handeln kommer dock fortsatt att vara vår största butik, och vi är övertygade om att väl integrerade fysiska butiker kommer att driva e-handelstillväxt på ett oerhört starkt sätt, speciellt inom vår bransch."

"Vi har letat efter lönsamma butiker i södra och mellersta Sverige under en tid. Det finns stor potential med stora synergieffekter inte minst e-handelsmässigt i dessa välskötta butiker, med kunnig personal, starka varumärken och bra affärslägen. Eric Andersson uppfyller alla de krav vi har på planerade förvärv. Nyckelpersonerna i Eric Andersson kommer att stanna kvar i bolaget under en period för att säkerställa en lyckad överlåtelse. Vi är mycket glada för att kunna knyta denna fina verksamhet till oss. Fortsatt kommer vi att leta efter tillväxtmöjligheter för att skapa ett väsentligt mycket större bolag med bra lönsamhet även om det återstår mycket arbete med att integrera denna första verksamhet", säger Mats Bergengren, verkställande direktör för Online Brands.

Dalsjöfors den 8 april 2016

Styrelsen

För mer information ring:
Mats Bergengren, VD Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)762 91 91 09

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, vars verksamhet är att sälja guld, silver, övriga smycken samt matsilver via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel nr 08-5030 1550.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB