REGMAR

Ny VD, styrelseordförande samt information om valberedning

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands" eller "Bolaget") utser Jens Åman till ny VD och koncernchef med verkställande fr.o.m. 1 mars 2021. Styrelseledamot Mats Bergengren blir tillförordnad styrelseordförande fram till bolagsstämman den 25 maj 2021. Tidigare tillförordnad VD Nina Holgersson fortsätter som COO samt styrelseledamot i Bolaget.

Jens Åman blev nyligen invald som styrelseledamot i Bolaget och är en av grundarna till The Watch Stand som på drygt två år etablerat sig som ett av Sveriges snabbast växande e-handelsbolag med nära 10 000 kunder i över 90 länder. Vidare har Jens flera års erfarenhet av finansbranschen. Jens garanterar genom sitt bolag Auratus Invest AB ett belopp motsvarande 500 000 kronor i Bolagets förestående företrädesemission av units.

Vidare meddelar Bolaget att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman 25 maj 2021. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 31 december 2020.

Ägarrepresentanterna är Tor Wikman, utsedd av Novobis AB, Daniel Orispää, utsedd av Tulos Ventures Oy samt Jim Löfgren utsedd av Veganord Capital AB. Sammankallande är Tor Wikman.

Bolagets tre största ägare per 31 december 2020 enligt nedan:

Novobis AB: 4 877 006 aktier
Tulos Ventures: 4 499 050 aktier
Veganord AB: 4 383 856 aktier

Totalt antal aktier i Bolaget per 31 december 2020 är 39 5151 875 stycken.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende
- Val av ordförande vid årsstämma
- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
- Styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter
- Val av, samt arvode till, revisor
- Beslut av principer för utseende av ny valberedning
- Beslut av principer för ersättning till bolagets ledning

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nina Holgersson, t f VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)76 860 60 10

Om Online Brands
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05800, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 09:30 CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB