REGMAR

Online Brands växer 49% i tredje kvartalet med ökande marginaler

"Det är glädjande att kunna konstatera att vi under årets tredje kvartal fortsätter att leverera en hög och lönsam tillväxt. Cama-Gruppen som står för 96 % av omsättningen i Online Brands-koncernen redovisar 43 % tillväxt från kvartal tre föregående år och 170 % tillväxt jämfört med kvartal tre 2019. För perioden januari till september 2021 landar Online Brands EBITDA på 14,0 MSEK (justerat för engångskostnader relaterade till det omvända förvärvet av CaMa-Gruppen), en resultatökning med 194 % jämfört med 4,7 MSEK motsvarande period år 2020", säger Magnus Skoglund, VD för Online Brands och grundare av CaMa-Gruppen.

KVARTALET 1 juli till 30 september 2021
·       Koncernens nettoomsättning uppgick i kvartalet till 32,4 MSEK (21,7 MSEK), innebärande en tillväxt med 49 % från motsvarande period föregående år.
·       Bruttomarginalen ökade till 70 % (63 %).
·       EBITDA uppgick till 3,5 MSEK justerat för transaktionsrelaterade engångskostnader om 6,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11 % (12 %).
·       Koncernens redovisade resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till -2,8 MSEK (2,6 MSEK).
·       Koncernens egna kapital stärktes med 38,9 MSEK i samband med det omvända förvärvet av CaMa i juli 2021 och uppgick till 64,4 MSEK vid utgången av det tredje kvartalet 2021.
perioden 1 januari till 30 september 2021
·       Rörelsens nettoomsättning uppgick till 99,4 MSEK (56,2 MSEK) under årets tre första kvartal, innebärande en tillväxt med 77 % från motsvarande period föregående år.
·       Bruttomarginalen ökade till 69 % (60 %).
·       EBITDA uppgick till 14,0 MSEK justerat för transaktionsrelaterade engångskostnader om 6,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 14 % (8 %).
·       Rörelseresultatet för avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,6 MSEK (4,7 MSEK) under årets tre första kvartal.
"I denna rapport kan vi glädjas åt att Online Brands har haft en fortsatt hög och lönsam försäljningstillväxt under de tre första kvartalen 2021, i nivå med den kraftiga tillväxttakten om 78 % under coronaåret 2020", säger Magnus Skoglund

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Om oss

Online Brands-koncernen driver online-butiken Trendcarpet som är en av Europas ledande återförsäljare av mattor. Bolaget är verksamt i 15 olika länder och riktar sig främst till privatmarknaden. Basen för verksamheten är i Göteborg. Inom koncernen ryms även en internationell e-handel för hattar under varumärket Hatshop samt juvelerarbutiken John Victorin i Varberg AB. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-11 08:00 CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB