REG

STARK TILLVÄXT I EGEN E-HANDEL

Online Brands Nordic AB (publ) som förvärvar, äger och utvecklar e-handelsbolag i Norden. publicerar härmed en delårsrapport avseende det första kvartalet 2024 januari - mars.

Sammanfattning av det första kvartalet, 1 januari TILL 31 mars 2024

  • Koncernens omsättning uppgick i kvartalet till 81,3 MSEK (76,9 MSEK), motsvarande en ökning om 5,7%
  • Koncernens omsättning i egen ehandel uppgick till 66,6 MSEK (59,2 MSEK), en ökning med ca 12,5%.
  • Den organiska tillväxten var 5,7% relativt jämförbar period föregående år
  • Bruttovinstmarginalen uppgick i kvartalet till 61 % (64 %)
  • Nettoskuldsättning vid periodens slut var MSEK 32,9 (48,6).
  • Kvartalets EBITDA uppgick till 4,8 MSEK (1,7 MSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 5,8% (2,3%)
  • Kvartalets totala resultat uppgick till -1,6 MSEK (-3,7 MSEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick -1,9 MSEK (-0,5 MSEK)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgår till -0,07 SEK (-0,18 SEK)

NYCKELTAL

(msek)

Jan-mars 2024

Jan-mars 2023

Jan-dec 2023

Nettoomsättning

81,3

76,9

301,1

Omsättningstillväxt

5,7%

24%

8,3%

Bruttovinst

50,3

49,5 

197,2

Bruttovinstmarginal

61%

64%

63%

EBITDA

4,8

1,7

13,6

EBITDA-marginal

5,8%

2,3%

5,3%

Rörelseresultat (EBIT)

-0,1

-3,0

-5,7

Rörelsemarginal

-0,1%

-1%

-1,0%

Periodens resultat

-1,6

-3,7

-10,2

Kontaktinformation

Magnus Skoglund, VD
[email protected]

Thomas Häggkvist, CFO
[email protected]

Postadress

Online Brands Nordic AB (publ)
Exportgatan 28
422 46 Hisings Backa, Sverige

Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, Allafröer och Isbjörn. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB