REG

Korrigering: Valberedning utsedd inför val av ny styrelse

Pressmeddelandet som offentliggjordes den 13 augusti 2020 hade felaktigt försetts med MAR-disclaimer. Pressmeddelande innehåller ingen information som bolaget anser vara insiderinformation varför MAR-disclaimern utelämnats på detta pressmeddelande.

På grund av begärt utträde från styrelsen tätt inpå den ordinarie årsstämman har valberedningen, företrädd av de tre största ägarna enligt Euroclear per den 30 juni 2020, sammankallats för att föreslå ny styrelse och styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret. Valberedningen kommer bereda ett förslag, och bolaget ämnar därefter kalla till extra bolagsstämma för val av styrelse.

Borås, 17 augusti 2020

Har du frågor, vill nominera någon eller är intresserad av styrelsearbetet så är du välkommen att kontakta:

Nina Holgersson, styrelseledamot och tf VD, tel: +46 (0)76 860 60 10

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 15:20 CEST.

Mer om Online Brands

Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås.

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05 800, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission