REG

Kommuniké från extra bolagsstämma tisdagen den 29 december

Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB

Vid extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB ("Bolaget") den 29 december 2020 beslutades om ändring av Bolagets bolagsordning och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar i Bolagets bolagsordning: (i) gränserna för aktiekapitalet ändrades från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor samt (ii) antalet aktier ändrades från lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken till lägst 39 000 000 stycken och högst 156 000 000 stycken.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma 2021 besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för att stärka Bolagets finansiella ställning.

Onsdag den 30 december 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nina Holgersson, tf VD
Tel: +46(0)768-60 60 10
E-mail: [email protected]

Om Online Brands Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se. Aktien handlas på First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 058 00, e-mail: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB