REGMAR

Kommunike från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (Publ)

Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll idag, tisdagen den 16 november 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut.

Val av styrelse
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från bolagets fyra största aktieägare, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget från bolagets fyra största aktieägare, att utse Henrik Bunge och Carl Rydin till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid sidan av de styrelseledamöter som valdes på den extra bolagsstämman den 19 juli 2021.
Beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier i syfte att möjliggöra föreslagen sammanläggning av aktier. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier genom att 100 aktier sammanläggs till en aktie.
Ytterligare information om sammanläggningen av aktier, inklusive avstämningsdag, kommer att offentliggöras så snart styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.
Ytterligare information från den extra bolagsstämman
Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.onlinebrands.se. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.onlinebrands.se senast två veckor efter den extra bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758
Denna information lämnades för offentliggörande kl. 21.00 CET den 16 november 2021.

Om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands driver online-butiken Trendcarpet som är en av Europas ledande återförsäljare av mattor. Bolaget är verksamt i 15 olika länder och riktar sig främst till privatmarknaden. Basen för verksamheten är i Göteborg. Inom koncernen ryms även en internationell e-handel för hattar under varumärket Hatshop samt juvelerarbutiken John Victorin i Varberg AB. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-16 21:00 CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB