REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (Publ)

Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, höll idag, onsdagen den 13 april 2022, extra bolagsstämma. Stämman genomfördes endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut.

Beslut om godkännande av förvärvet av Nordic Kidswear AB och riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med avgett förslag, att genomföra förvärvet av Nordic Kidswear AB samt att öka bolagets aktiekapital med högst 2 995 957 kronor genom nyemission av högst 597 165 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma aktieägare i Nordic Kidswear AB.

Förvärvet förväntas slutföras den 20 april 2022.

Ytterligare information från den extra bolagsstämman

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.onlinebrands.se. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.onlinebrands.se senast två veckor efter den extra bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Skoglund, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 70 28 23 758

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 11.00 CET den 13 april 2022.

Om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands förvärvar, äger, och utvecklar e-handelsbolag i Norden. Bolagets strategi fokuserar på att förvärva snabbväxande och lönsamma e-handelsbolag med starka varumärken. Inom koncernen finns Trendcarpet, Hatshop, Victorins, Kitchenlab, Bread & Boxers, och Isbjörn. Online Brands aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 01 550, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB