Fulltecknad emission i Online Brands

ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ) 556211-8637 ("Online Brands" eller "Bolaget") har genomfört en emission av konvertibla skuldebrev med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget ("Erbjudandet") under perioden 16 maj - 30 maj 2016. Emissionen tecknades till 100,0 procent och Bolaget tillförs cirka 4,82 MSEK före emissionskostnader. I Erbjudandet tecknades totalt 172 167 units, motsvarande ett nominellt belopp om 4 820 676 SEK, varav cirka 60,0 procent tecknades med företrädesrätt och cirka 40,0 procent utan företrädesrätt.

- Vi tackar våra aktieägare för det engagemang och den tillit de visat för emissionen. Online Brands genomgar just nu en transformering till en rikstäckande smyckesaktör med fokus på e-handel och utökat butiksbestånd. Likviden från denna emission av konvertibla skuldebrev skall således användas för att slutföra förvärvet av Juvelerare Eric Andersson AB i Västervik som tidigare kommunicerats, samt ytterligare förvärva butiker och expandera verksamheten. Förhandlingar om förvärv av fysiska butiker pågår alltjämt. Vi är i slutförhandlingar med ett antal intressanta objekt, säger Mats Bergengren, VD.

Emissionen i korthet: Konvertibelt förlagslån 2016/2019

Räntebärande konvertibla skuldebrev med helårsränta om 6% som utbetalas halvårsvis. Vid full konvertering kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 12 051 690 aktier i tillägg till dagens 17 216 766, motsvarande en utspädning om cirka 41 procent. Konvertering från skuldebrev till aktier sker löpande under tre år. Inga ytterligare kostnader, avgifter eller påföljande likvider behåller erläggas för att konvertera från skuldebrev till aktier. Följande konverteringsperioder gäller: 1 december - 15 december 2016; 1 juni - 15 juni 2017; 1 december - 15 december 2017; 1 juni - 15 juni; 1 december - 15 december 2018.

Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer BTU i företrädesemissionen att omvandlas till konvertibla skuldebrev. Någon organiserad handel med konvertibla skuldebrev kommer inte att ske. ISIN-kod är SE0008348395.                            

Mangold agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Dalsjöfors 2016-06-03

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Bergengren, VD ONLINE BRANDS NORDIC AB (publ)
E-post: [email protected]
Hemsida: www.onlinebrands.se

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550 Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors org.nr. 556211-8637  [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB