Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2021

Online Brands Nordic AB ("Online Brands" eller "Bolaget") genomförde under perioden 1-15 mars 2021 en företrädesemission av units som nu tillfört Bolaget c:a 3,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Nasdaq har godkänt Online Brands teckningsoptioner av serie TO 2021, vilka emitterats som en del av Företrädesemissionen, för handel och första handelsdag är den 20:e april 2021.

Teckningsoptioner av serie TO 2021 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 20:e april 2021 och handeln avslutas den 27:e maj 2021. Totalt har 65 347 560 teckningsoptioner av denna serie emitterats.

Teckningsoptionerna av serie TO 2021 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie per utnyttjad teckningsoption mot kontant betalning under perioden 18:e maj 2021 till den 1:a juni 2021. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att uppgå till 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden 3-17 maj 2021, dock lägst 0,07 kronor per aktie och högst 0,14 kronor per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0) 73 426 61 26

Kontakt

E-post: [email protected]
Telefon: 033-27 25 00

Om oss

Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB tel 08-684 05 800, e-post: [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB