Förlängning av Företrädesemission i Online Brands Nordic AB (publ)

Styrelsen i Online Brands Nordic AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med fredagen den 12 oktober 2018 från det tidigare datumet 28 september 2018. Det inte kommer ske någon förlängning av handel med teckningsrätter.

Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att deltaga i emissionen och öka spridningen i aktien. Läs mer om bolagets pågående nyemission på www.onlinebrands.se och www.mangold.se

Bolaget planerar att använda föreliggande emissionslikvid för att delfinansiera förvärv av flera butiker. Utöver dessa förvärv avser Online Brands att investera i en ökad e-handelsomsättning och stärka upp bolagets egna kapital.

Borås 2018-10-03

Styrelsen

Frågor kring företrädesemissionen besvaras av vd Mats Bergengren
[email protected] eller tel 0762-919109.

Koncernen Online Brands bildades under hösten 2010 och består av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) ("Bolaget") samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Idéguld AB, Juvelerare Eric G Andersson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB. E-handel bedrivs under namnet www.hedbersguld.se

Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North ("First North") och handeln i aktien sker under tickerkod OBAB. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 09.00 CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB