REGMAR

Dotterbolag upprättar kontrollbalansräkning

Styrelserna i Hedbergs Guld & silver AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB, Juvelerare Eric G Andersson AB och Idéguld AB("Dotterbolagen"), helägda dotterbolag till Online Brands Nordic AB, har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram kontrollbalansräkningar för Dotterbolagen att granskas av Dotterbolagens revisor.

Styrelserna i dotterbolagen har kunnat konstatera att det finns skäl att anta att Dotterbolagens egna kapital understiger hälften av Dotterbolagets registrerade aktiekapital. Med anledning härav har styrelsen, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, initierat processen med att ta fram kontrollbalansräkningar att granskas av Dotterbolagens revisor. Omedelbart efter det att kontrollbalansräkningarna är upprättade och granskade av Dotterbolagets revisor kommer styrelserna att publicera utfallen och, i förekommande fall, kalla till extra bolagsstämmor i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Borås, 31 augusti 2020

Har du frågor så är du välkommen att kontakta Nina Holgersson, tf VD. +46 (0)76 860 60 10

Mer om Online Brands
Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05800, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 14:00 CEST


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB