REGMAR

DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2020

Rapportperiod 2020-01-01 - 2020-06-30

FORTSATT BEVILJAD REKONSTRUKTION OCH FOKUS PÅ KOSTNADSBESPARINGAR

Sammanfattning andra kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 081 kkr (5 440 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6 051 kkr (-498 kkr)
  • Bolagets personal och övriga kostnader minskade med 44,1 % till 1 139 kkr (2 039 kkr)
  • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första och andra kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 838 kkr (9 530 kkr)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -7 187 kkr (-1 867 kkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -7 456 kkr (-2 143 kkr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 kkr (-1 199 kkr)
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,19 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)

Kommentarer till andra kvartalet 2020

Rörelsen intäkter minskade till 3 081 kkr (5 440 kkr). Orsakerna till detta är framförallt ansträngd likviditet vilket resulterade att bolaget inte kunde köpa in tillräckligt med attraktiva varor. Bolaget har även haft svårigheter i att leverera beställda varor i e-handeln pga varubrist. Från och med mars påverkades koncernen dessutom negativt av Covid 19 pandemin. Det kraftigt försämrade rörelseresultatet -6051 kkr (-498 kkr) beror på att bolaget under rekonstruktionen beslutat att genomföra en lagerinventering och funnit mindre kurant lager än beräknat, vilket påverkar rörelseresultatet negativt under kvartal 2. Bolaget har även sålt äldre varulager till guldvärde i syfte att skapa likviditet. Likviditeten har använts för att göra inköp av ett mer attraktivt sortiment, vilket till kvartal tre finns i lager och ger bättre förutsättningar för ett starkare andra halvår. Bolaget har även genomfört realisation på vissa utvalda varumärken.

Bolaget fortsätter arbetet med att minska sina kostnader och har under perioden reducerat dessa till 1 139 kkr (2 039 kkr). Den 10 juni 2020 ansökte och beviljades bolaget samt samtliga dotterbolag förlängd företagsrekonstruktion fram till den 10 september 2020.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2020
Delårsrapport för perioden januari-september: 10 november 2020
Delårsrapport för perioden januari-december: 25 februari 2021

Rapporten i sin helhet bifogas.

Frågor?
Kontakta gärna tf vd Nina Holgersson via mail: [email protected] eller telefon 0768 60 60 10

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 08:55 CET.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB