Online Brands Delårsrapport 2017-04-01- 2017-06-30

Förbättrat rörelseresultat och ökad bruttovinstmarginal

Sammanfattning andra kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 62% och uppgick till 7 368 kkr (4 548 kkr)
 • Förstärkt handelsmarginal 45,8% (37,6%)
 • Rörelseresultatet EBITDA ökade med 552% och uppgick till 424 kkr (65 kkr)
 • Arbetet med att förverkliga den fastlagda 3-åriga tillväxtstrategin fortsätter

Rapportperiod andra kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 7 368 kkr (4 548 kkr) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 424 kkr (65 kkr)
 • Bruttomarginalen ökade till 45,8% (37,6%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 301 kkr (51 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till 167 kkr (14 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till -25 kkr (2 383 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,01 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 21 962 322 st.)
 • Soliditeten var 11,4%

Kommentarer till andra kvartalet 2017

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 424 kkr vilket är ett resultat av de åtgärderna i den 3-åriga förvärvsstrategin som presenterades 16 mars 2017.

Rörelsens intäkter fortsätter att öka som en naturlig följd av de förvärvade bolagens verksamhet. Bolagets stärkta marginaler härrör sig främst till den ökade försäljningen av marginalstarka varumärken som förvärven av de nya butikerna bidragit med.

Under rapportperioden har slutavräkning gjorts för bland annat ersättning för inkomstbortfall, till följd av inbrottet i Hedbergs Guld & Silver AB, 18 januari fram till 31 maj 2017. Ersättningen utgjorde 302 kkr och ingår ej bruttovinstmarginalberäkningen.

Förhandlingar med ytterligare butiksförvärv förs med oförminskad intensitet. Den 3-åriga tillväxtstrategin, som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall omsätta 100 000 kkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är fler butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier samt försäljning av Hedbergs Guld & Silvers fastighet i Dalsjöfors.

Kommande rapporttillfällen för 2017
Delårsrapport för perioden januari-september: 9 november 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 08:05 CET.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorins i Varberg AB Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB