Online Brands Delårsrapport 2016-04-01 - 2106-06-30

Online Brands vänder till positivt EBITDA

Sammanfattning andra kvartalet 2016

 • Rörelseresultatet / EBITDA före avskrivningar förbättrades till 65 kkr (-134 kkr)
 • Handelsmarginalen stärktes till 38% (36%)
 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 548 kkr (5 117 kkr)
 • Förvärvet av Juvelerare Eric G Anderson AB i Västervik genomfördes 14 juni.

Rapportperiod andra kvartalet 2016

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 548 kkr (5 117 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 65 kkr (-134 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 51 kkr (-201 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till 14 kkr (-234 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till 2 383 kkr (-114 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,03 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 17 216 766 st.)
 • Soliditeten var 10,4 %

Kommentarer till andra kvartalet 2016
Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att bolaget genererar ett positivt rörelseresultat i det andra kvartalet. Välriktade marknadsinsatser där de marginalstarkare segmenten fått större försäljningsandel har resulterat i en positiv lönsamhetsutveckling.

11 maj höll bolaget en extra bolagsstämma där stämman godkände emission av konvertibelt förlagslån som uppgick till maximalt SEK 4 820 676:- Kostnaderna för emissionen var 99 kkr varav 50 kkr har belastat resultatet i detta det andra kvartalet. Det konvertibla förlagslånet ligger till grund för bolagets utlagda strategi vilken innebär förvärv av fysiska smyckesbutiker som understöd till den dominerande e-handeln.

14 juni slutfördes förvärvet av Juvelerare Eric G Anderson AB. Förvärvet har således haft marginell inverkan på detta kvartalsbokslut. Under tredje kvartalet kommer Juvelerare Eric G Anderson AB att bidraga fullt till det tredje kvartalets bokslut.

Dotterbolagen Göran Hedbergs Guldateljé AB och Diamondo AB avvecklades under april månad.

Kommande rapporttillfällen för 2016
Delårsrapport för perioden januari-september: 10 november

Rapporten i sin helhet bifogas.

Dalsjöfors den 18 augusti 2016

Mats Bergengren
Verkställande direktör

För eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kontakta gärna:
Mats Bergengren, VD, [email protected]
För mer information om verksamheten, se www.onlinebrands.se

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 08:05 CET.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, samt Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik.

Bolaget har sedan 1928 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission