REGMAR

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020

Rapportperiod 2020-01-01 - 2020-03-31

Sammanfattning första kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 2 830 kkr (4 111 kkr)
  • Bruttomarginalen uppgick till 42,0% (47,3%)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1 271 kkr (-1 507 kkr)
  • Bolagets personal och övriga kostnader minskade med 28,8% till 2460 kkr (3455 kkr)

Rapportperiod första kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 2 830 kkr (4 111 kkr)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1 271 kkr (-1 507 kkr)
  • Bruttomarginalen uppgick till 42,0% (47,3%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 406 kkr (-1 645 kkr)
  • Kassaflödet uppgick till 47 kkr (-798 kkr)
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,04 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)

Kommentarer till första kvartalet 2020

Rörelsen intäkter minskade till 2 830 kkr (4 111 kkr). Orsakerna till detta är framförallt ansträngd likviditet vilket resulterade att bolaget inte kunde köpa in tillräckligt med attraktiva varor samt svårigheter i att leverera varor i e-handeln. Från och med mars påverkades bolaget dessutom sannolikt negativt av Covid 19 pandemin. Bolagets bruttomarginal minskade med 11,3% till 42,0% (47,3%). Orsaken till detta är att bolagets likvida situation innebar att varumixen försköts mot varor med lägre marginal än föregående år. Företaget kunde trots detta förbättrat sitt rörelseresultat med 236 kkr till -1 271 kkr (-1 507 kkr). Bolaget fortsätter att effektivisera samt minska kostnadsnivån vilket resulterat kostnadsminskningar på 28% under kvartalet. Bolagets VD Mats Bergengren är fortsatt sjukskriven och Nina Holgersson är tillförordnad VD.

Händelser efter periodens utgång

Den 10 april 2020 ansökte och beviljades bolaget samt samtliga dotterbolag företagsrekonstruktion på grund av akut likviditetsbrist. Bolaget har sedan dess säkerställt att samtliga företagets leverantörer med något enstaka undantag fortsatt levererar varor till bolagets butiker och e-handel.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2020
Delårsrapport för perioden januari-mars: 29 maj 2020
Delårsrapport för perioden januari-juni: 18 augusti 2020
Delårsrapport för perioden januari-september: 10 november 2020
Delårsrapport för perioden januari-december: 19 februari 2021

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, fredagen den 22 juni 2020 kl 13.00.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget, Österlånggatan 44 i Borås och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 15 juni 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.
http://www.onlinebrands.se/ir/rapporter/

-Frågor? Kontakta gärna tf vd Nina Holgersson via mail: [email protected] eller telefon 0768 60 60 10

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Mer om Online Brands Nordic ab (publ)

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 [email protected]


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB