Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-03-31

Försäljningstillväxt och stärkt bruttomarginal

Sammanfattning första kvartalet 2018

  • Rörelsens intäkter ökade med 12% och uppgick till 6 099kkr (5 394 kkr)
  • Förstärkt bruttomarginal 46,7% (42,5%)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -859 kkr (-545 kkr)
  • Extra bolagsstämma beslutade genomföra företrädes emission

Kommentarer till första kvartalet 2018
Rörelsens intäkter fortsätter att öka i takt med att nya förvärv av fysiska butiker tillkommer. Detta ger också en positiv inverkan på bruttomarginalen då e-handel i sin affärsmodell traditionellt har en lägre sådan.

Första kvartalets avslut innebär att räkenskapsårets svagaste period är passerad. Kvartalet har till skillnad från övriga kvartal inga traditionellt naturliga försäljningsdrivande högtider eller säsongsknutna händelser som exempelvis jul, konfirmation och vigslar. Försäljningen var dock svagare än förväntat under perioden vilket avspeglar sig i resultatet och likviditeten.

Förhandlingar gällande ytterligare butiksförvärv förs med oförminskad intensitet. Den 3-åriga tillväxtstrategin, som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall omsätta 100 mkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är fler butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, ökad satsning på välkända varumärken samt förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier och försäljning av Hedbergs Guld & Silvers fastighet i Dalsjöfors.

Organisk tillväxt skall ske via e-handel och omnikanal, ökad marknadsföringsaktivitet, sortimentsexpansion samt
förbättrad upplevelse på ny eller förbättrad e-handelssajt.Den Extra bolagsstämman beslutade den 19 mars 2018 att öka Bolagets aktiekapital med högst 367 625 ,35 kronor genom nyemission av högst 7 352 507 aktier. I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning av företrädesemissionen, bemyndigades styrelsen att besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst så många aktier som ryms inom bolagsordningens gränser avseende antal aktier.

Emissionskursen uppgick till 0,40 kronor per aktie, vilket motsvarar emissionskursen i företrädesemissionen. Bolaget tillfördes 3 268 122 SEK före emissionskostnader varav 2 859 626,75 SEK avser överkurs. 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås.
Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550 


Om Online Brands

Online Brands är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0001960949 Certified Adviser Aqurat Fondkommission