Delårsrapport 2017-01-01 - 2107-03-31

Försäljningstillväxt och ökad bruttovinstmarginal Sammanfattning första kvartalet 2017

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 424 kkr (2 823 kkr)
  • Förstärkt bruttomarginal 41,9% (34,6%)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -545 kkr (-444 kkr) 
  • Inbrott i Hedbergs Guld & Silver i Dalsjöfors 18 januari
  • 3-årig tillväxtstrategi presenteras

Kommentarer till första kvartalet 2017
Rörelsens intäkter ökade kraftigt till följd av de förvärvade bolagens verksamhet.

Bolaget har under första kvartalet säkerställt och centraliserat administrativa rutiner för de under 2016 förvärvade verksamheterna. Logistiken har decentraliserats vilket leder till ett mer effektivt utnyttjade av butikernas varulager. Webshopen kan nu också administreras från samtliga butiker.

Bolagets butik Hedbergs Guld & Silver i Dalsjöfors drabbades av inbrott den 18 januari med stor skadegörelse och stöld av smycken till följd. Butiken tvingades hålla stängt under renoveringsarbetet men kunde öppna igen efter 2 dagar. Att på kort tid ersätta de stulna varorna har inte varit möjligt vilket har påverkat butikens utbud och försäljning menligt. Vi estimerar det direkta omsättningsbortfallet till följd av påtvingad stängning av butiken samt, sortimentsbortfall under kvartalet till ca 200 kkr. Slutavräkning med försäkringsbolaget är i dagsläget inte avslutat.

Årets första kvartal inom detaljhandel är det svagaste vilket också gäller för Online Brands verksamhetsområden. I en period med begränsad efterfrågan har marginalstärkande åtgärder varit i centrum och marknadsinvesteringar varit mindre än normalt. Intensifiering av marknadsarbetet kommer att ske i kommande kvartal där avkastningen på investeringarna bedöms som mer lönsam.

Förhandlingar med ytterligare butiksförvärv förs med oförminskad intensitet. Den 3-åriga tillväxtstrategin, som presenterades 16e mars, innebär bland annat att bolaget skall omsätta 100 000 kkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är fler butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier samt försäljning av Hedbergs Guld & Silvers fastighet i Dalsjöfors.

Kommande rapporttillfällen för 2017
Delårsrapport för perioden januari-juni: 17 augusti 2017
Delårsrapport för perioden januari-september: 9 november 2017
Delårsrapport för perioden januari-december: 22 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Online Brands Nordic AB (publ)
Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors
Org. nr. 556211-8637
[email protected]
Telefon: 033-27 25 00

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorins i Varberg AB Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08:05 CET.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB