Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning fjärde kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 8 292 kkr (8 437 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 522 kkr (691 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 392 kkr (635 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till 232 kkr (349 kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 495 kkr (228 kkr)
 • Soliditeten uppgick till 11,1 % (17,5%)
 • Förvärv av Idéguld AB genomfördes 13 december 2017

Sammanfattning helåret 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 22,0% till 26 994 kkr (21 758 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 196 kkr (442 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -324 kkr (116 kkr)
 • Bolagets handelsmarginal ökade till 46,5% (41,4%)
 • 3-årig tillväxtstrategi antagen av styrelsen i första kvartalet
 • Bolaget drivs med en stark kostnadskontroll och marknadsinvesteringar sker med största hänsyn till
 • maximal avkastning. 

Kommentarer till helåret 2017

Bolagets totala försäljning ökade med 22%. Arbetet med att samordna de förvärvade verksamheterna logistiskt såväl som administrativt fortgår oförtrutet.

Administrativa rutiner har centraliserats till huvudkontoret i största möjliga mån dit också försäljnings- och inköpsorienterade funktioner förlagts.

Under året har betydande insatser personella såväl som ekonomiska riktats mot en förstärkt köpupplevelse och kundresa i samtliga försäljningskanaler. Investeringar som avser att öka kundlojaliteten på lång sikt.

Bolagets butik Hedbergs Guld & Silver i Dalsjöfors drabbades av inbrott den 18 januari med stor skadegörelse och stöld av smycken till följd. Effekterna av inbrottet blev betydligt mer långvariga än vad som kunnat förutses. Möjligheterna att snabbt ersätta stulna och skadade smycken var mycket begränsade.

Fastigheten i Dalsjöfors har lagts ut till försäljning. Bolaget har under året förhandlat med ett antal potentiella köpare. När rätt förutsättningar för försäljning föreligger kommer fastigheten avyttras.

Den 3-åriga tillväxtstrategin, som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall omsätta 100 000 kkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är fler butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier samt försäljning av Hedbergs Gulds fastighet i Dalsjöfors. 

Kommande rapporttillfällen för verksamhetsåret 2018

Delårsrapport för perioden januari-mars: 9 maj 2018
Delårsrapport för perioden januari-juni: 17 augusti 2018
Delårsrapport för perioden januari-september: 9 november 2018
Delårsrapport för perioden januari-december: 22 februari 2019 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Dalsjöfors den 23 februari 2018 

För eventuella frågor gällande delårsrapporten kontakta gärna: Mats Bergengren, Verkställande Direktör, 0762 91 91 09. För mer information om verksamheten, se www.onlinebrands.se

Bolagets Certified Adviser:
Mangold Fondkommisson AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 STOCKHOLM Tel: 08-503 01 550

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver e-butik på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB samt Idéguld AB i Borås. E-handeln drivs under namnet www.hedbergsguld.se


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB