REGMAR

Ansökan om konkurs i dotterbolag

Online Brands Nordic AB ansökte den 23:e april 2021 om frivillig likvidation av de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Idéguld AB och Watch-On-Watch AB. Den utsedde likvidatorn har idag lämnat in konkursansökningar i samtliga dessa bolag till Borås Tingsrätt.

Som en del i det pågående arbetet med det omvända förvärvet av CaMa-Gruppen beslutade Online Brands i slutet av april om frivillig likvidation av dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Idéguld AB och Watch-On-Watch AB. Johan Hörnberg på advokatbyrån Schjodt i Stockholm utsågs till likvidator. Efter att ha fördjupat sig i respektive bolags ekonomiska situation har likvidatorn i samråd med styrelsen för Online Brands idag fattat beslut om att lämna in ansökningar om konkurs i samtliga dessa bolag.

Arbetet med att dela ut dotterbolaget Juvelerare John Victorin i Varberg AB till aktieägarna i Online Brands genom en s.k. Lex ASEA-utdelning fortgår enligt plan.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB, +46 (0) 73 426 61 26

Kontakt
E-post: [email protected]
Telefon: 033-27 25 00

Om oss

Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB tel 08-684 05 800, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-25 08:30 CEST.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB