REGMAR

Ackordsförhandling i dotterbolag samt förtydligande av tidigare kommunicerad skuldnedskrivning

Kraven för ackordsförhandling i samtliga dotterbolag är uppfyllda och Borås tingsrätt har beslutat om förhandling. Vidare vill Bolaget förtydliga information som tidigare kommunicerats avseende skuldnedskrivning om 6,2 MSEK. Det beloppet avser koncernen i sin helhet och är således villkorat av att även samtliga dotterbolag tas ur rekonstruktion.

Som tidigare kommunicerats fastställde Borås Tingsrätt Online Brands Nordic AB:s (Online Brands eller Bolaget) ackordsförslag den 12:e februari i år. Bolaget kan nu konstatera att mer än tv femtedelar av i bouppteckningen upptagna borgenärer i samtliga dotterbolag ställer sig bakom ett ackord varvid begäran om ackordsförhandling lämnats in till Borås Tingsrätt som kallat till förhandling 10:00 den 12:e april.

För att Online Brands helägda dotterbolag formellt ska tas ur rekonstruktion krävs att mer än tre fjärdedelar av de röstande borgenärerna, vilkas fordringar motsvarar mer än tre fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp, då godkänner ackordsförslagen. Detta är det sista steget i rekonstruktionsprocessen och givet ett positivt utfall minskar koncernens totala skulder med 6,2 MSEK. Detta är viktigt att förtydliga då Bolaget tidigare delgivit marknaden information där man felaktigt kan missta koncernen för moderbolaget.

Bolaget samarbetar fortsatt i detta ärende med Ackordscentralen Väst AB.

"Vid ett fastställande av ackordet i Borås Tingsrätt kommer vi ett steg längre i processen att utveckla Online Brands och jag hoppas att den 12:e april blir avstampet för vår kommunicerade målsättning; att lyfta Hedbergs Gulds e-handel till nästa nivå så att Online Brands inte bara driver Sveriges största handelsplats för smycken online, utan även den bästa och mest användarvänliga sidan med de attraktivaste varumärkena på marknaden" kommenterar vd Jens Åman.

Borås fredagen 12 mars 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)734 266 126.

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 14:45 CET.

Om Online Brands Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08-684 05800.


Om Online Brands

Online Brands-koncernen driver, utvecklar och förvärvar e-handelsverksamheter primärt med inriktning mot konsument och via externa återförsäljare inom nuvarande och närliggande segment. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic samt diverse dotterbolag som exempelvis CaMa Gruppen, Kitchenlab, Bread & Boxers och Nordic Kidswear.

Webbplats
www.onlinebrands.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Online Brands via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn OBAB ISIN-kod SE0017133838 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB