CapSeks Bricknode högt skalbar B2B fintech Saas-affär på tröskeln till lönsamhet Efter att ha undgått att förvandlas till ett konsultbolag inom fintech har Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode Holding ("Bricknode") byggt upp en skalbar...
"Preferensaktie med TO till rabatt ger investerare en extra morot" | Läs sammandrag från infoträff med CapSeks vd Efter omkring en fördubbling sett till både investerat kapital och antal bolag efter förvärvet av Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj, har Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" el...
Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag Bricknode Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med Bricknode Holdings VD Stefan Willebrand torsdag 25 augusti kl 14.
REG MAR
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ) Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under andra kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,5 MSEK, främst drivet av orealiserade kursnedgångar i de on...
MAR
Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för portföljbolagens expansion uppgår till cirka 25 MSEK Den 22 juli 2022 meddelade Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") att bolaget undersöker möjligheterna att genomföra en nyemission av preferensaktier i syfte att kun...
Korrigering av tidigare pressmeddelande avseende veckodag för digital informationsträff med CapSek I det pressmeddelande Northern CapSek Ventures publicerade kl 10:15 idag, den 15 augusti 2022, angavs fel veckodag för informationsträffen. En korrigerad version av pressmeddelan...
Digital informationsträff med CapSek torsdag 17 augusti Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner torsdag 17 augusti kl 13. Bolaget presenterar delårsrappor...
REG MAR
CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats förvärvat Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om innehav i 10 techbolag. I ljuset av den höga ak...
Lansering av ny SaaS-tjänst öppnar dörren till nya marknader för CapSeks Bricknode Med en helt ny SaaS-tjänst för automatiserad och enkel övervakning av portföljer för professionella investerare och finansiella aktörer, expanderar nu Northern CapSek Ventures ("...
Oro för energisäkerhet i Europa banar väg för CapSeks NODA Efter en vår med skenande gaspriser har frågan om att säkra energiförsörjningen klättrat högst upp på agendan över hela Europa. Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbol...
CapSeks portföljbolag Arkimera Robotics i internationellt partnerskap med NGM-noterade Briox Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbolag Arkimera Robotics AB ("Arkimera") har inlett partnerskap med SaaS-bolaget Briox AB ("Briox"). Samarbetet omfattar Arkimeras a...
CapSeks nytillkomna portföljbolag E-GO sluter partneravtal med M.O.B.A Network för Fantasy Game Leagues Nordic CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag E-GO E-sports ("E-GO") har tecknat ett partnerskapsavtal med M.O.B.A. Network AB ("MOBA") för att erbjuda Fantasy Game Leagues för...
Lovande tillskott efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj Med dagens tillträde fullbordas förvärvet av Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj bestående av totalt tio bolag. Det innebär att Nordic CapSek Ventures ("CapSek") utökar sin portfö...
Nettoomsättningen ökade i snitt 14 procent för CapSeks portföljbolag under vinterhalvåret 2021/2022 Den genomsnittliga tillväxten för nettoomsättningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portfölj, som under perioden bestod av totalt åtta bolag, uppgick till 14 procent. Fe...
CapSek fullföljer förvärv av Nordic Tech Funds portfölj efter extramöte för innehavare av vinstandelsbevis Måndagen den 20 juni 2022 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ) ("NTF"), org.nr 559285-7477, i Göteborg. Vid mötet fattades beslut i enlighe...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB Vid extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") idag den 17 juni 2022 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som...
REG
Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar idag, den 15 juni 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 ("Teckningsoptionerna"), vilka emi...
Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.

Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942