Nettoomsättningen ökade i snitt 14 procent för CapSeks portföljbolag under vinterhalvåret 2021/2022

Den genomsnittliga tillväxten för nettoomsättningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portfölj, som under perioden bestod av totalt åtta bolag, uppgick till 14 procent. Fem av de åtta bolagen är onoterade och visade en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på 23 procent, samtidigt som de tre noterade innehaven visade en genomsnittlig minskning av nettoomsättningen på en procent, jämfört med samma period året innan. 

CapSeks portfölj har i sin helhet visat styrka under vinterhalvåret 2021/2022, där de fem onoterade bolaget rapporterar en ökning i nettoomsättning på 23 procent under perioden okt-mars, jämfört med samma period året innan. Utvecklingen för portföljbolagen har inte undgått den bredare avkylningen av marknaden, vilket varit en bidragande faktor till att de tre noterade portföljbolagen visat en minskad nettoomsättning på en procent i genomsnitt. Sammantaget visade CapSeks samtliga åtta bolag i portföljen en ökad nettoomsättning på 14 procent jämfört med samma period året innan.

  • Fem av CapSeks åtta portföljinnehav är onoterade bolag, där det finns en naturlig eftersläpning i värderingarna. Därför är det glädjande att notera att den genomsnittliga omsättningstillväxten för alla CapSeks åtta aktiva portföljbolag i första kvartalet 2022 uppgick till hela 33 procent, vilket visar att bolagen överlag fått en bra start på året. Den ökade turbulensen på finansmarknaden och i omvärlden har pressat bolagsvärderingarna generellt och våra portföljinnehav utvecklas, trots detta, väl och även om några bolag ligger efter plan så följer merparten sina ambitiösa tillväxtplaner, vilket vi ser som en indikation på att vår portfölj är väl riskjusterad när det börjar blåsa, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

Flera av CapSeks portföljbolag fakturerar klumpvis, vilket gör att det slår en del mellan perioderna, vilket bör tas i beaktning när man tittar på kvartalssiffrorna.  

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post [email protected] 

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942