Utfall extra revision, begäran om extra bolagsstämma och stämning

Utfall extra revision
Extra revisionen vad gäller tidigare VDs förvaltning av North Chemical AB (publ) är nu klar och genomgången av bolagets styrelse.

Den extra revisionen har inte gjort några ytterligare upptäckter än de som Bolagets egna granskningar funnit, vilket ger indikation på att nuvarande rutiner fungerar väl. Det bekräftades dock att tidigare VDn vid ett antal tillfällen agerat såväl utanför VD instruktionen som på eget bevåg och utan styrelsebeslut.

Styrelsen för North Chemical har beslutat att utfallet av extra revisionen inte föranleder något ytterligare rättsligt agerande, utöver den polisanmälan som redan gjorts. Skulle ny information tillkomma så kan dock detta komma att revideras.

Extra revisionens utfall har delgetts bolagets ordinarie revisor.

Ärendet där North Chemical inlämnat en polisanmälan mot Stig Norberg för, som det rubricerats hos polisen "trolöshet mot huvudman", och som avser ett hyresavtal som Norberg tecknat för bolagets räkning när han var VD i bolaget samt en fastighetsaffär i ett av honom helägt bolag, ligger hos Polisen för vidare utredning.

Begäran om extra bolagsstämma
Stig Norberg har också via Stile Venture AB, helägt dotterbolag till Stile Capital AB, som äger 10,2 procent av aktierna i North Chemical AB (publ), begärt att styrelsen i North Chemical AB ska sammankalla till extra bolagsstämma jämlikt 7 kap. 13 § 2 st. Aktiebolagslagen.

På bolagsstämman ska fråga om entledigande av Sophie Persson som styrelseledamot behandlas.

Till ny styrelseledamot föreslås Sigurd Nilsen (62 år)

  • Tidigare VD för kuverttillverkaren Bongs verksamhet Sverige, Danmark och Norge
  • Tidigare VD för Konecranes AB
  • Styrelseledamot i ett flertal privata bolag ex, ICA Maxi Norrköping och Halmstad
  • Egen management konsult sedan 10 år

På bolagsstämman skall även frågan om en särskild granskning, jämlikt 10 kap. 21 § Aktiebolagslagen, av bolagets förvaltning av dels styrelsen och dels ledningen inkluderat arbete av Sophie Persson för perioden 12 maj till 31 december 2015, behandlas.

Styrelsen har också informerats av North Chemicals största ägare

  • Peter Ragnarsson via bolag LMK Industri m.fl., 2 950 000 aktier (23,7%)
  • Staffan Persson via bolag Nortal Investments, 2 879 481 aktier (23,2%) att de kommer att rösta nej till Stile Capitals förslag.

Bolagets största ägare, Peter Ragnarsson och Staffan Persson, har också informerat bolaget om att de vid ordinarie årsstämman kommer att presentera ett förslag till styrelse.

Styrelsen för North Chemical återkommer med tidpunkt och kallelse till den extra bolagsstämman.

Stämning
Stig Norberg har valt att lämna in en ansökan om stämning mot North Chemical AB (publ) för hävning av det konsultavtal gällande 6 månaders ersättning efter det att han frånträtt som VD för North Chemical. Bolaget har hävt konsultavtalet på grund av att Stig Norberg agerat trolöst och bedrägligt mot bolaget. Konsultavtalet gjordes med ett av Stig Norberg helägt bolag och där Stig Norberg var ende utförare av konsulttjänster.

Efter att ha erhållit information rörande revisionen och förutvarande VD Stig Norbergs förvaltning så kommer aktieägarna Peter Ragnarsson och Staffan Persson rösta emot ansvarsfrihet för Stig Norberg.

Rörvik 29 januari 2016

För ytterligare information, kontakta:
Tf. styrelseordförande Sten Norinder, mobil: + 46 70-380 55 08
Styrelseledamot och tf VD Sophie Persson, mobil: + 46 733-86 56 60

North Chemical AB (publ), 556792-0193
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion och FoU i Rörvik. North Chemicals utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter proffs under egna varumärken som Snowclean och Strovels. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform för fordon, industri och hem.
North Chemical har 50 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och med säljkår över hela landet. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22