REGION STOCKHOLM BÖRJAR STÄDA MED VÄXTER

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Stockholms gällande leverans av hygien- och städprodukter där Greenium står för 60% av artiklarna. Avtalet träder i kraft den 1 april 2022. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar, maximalt ytterligare 1 + 1 år.

I upphandlingen har regionen valt att ge kvalitetspoäng på ett antal positioner kopplade till miljö och det var det som gjorde det möjligt att vinna upphandlingen utan lägsta pris. Det här är en mindre upphandling i volym men ett viktigt steg för Clemondo då det tydligt påvisar genomslag för Statens ambition med att gå före i att "upphandla mer giftfritt, cirkulärt, fossilfritt och hållbart" https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/starkt-arbete-med-cirkular-och-fossilfri-upphandling/

Upphandlingen är, enligt regionen, ett mycket viktigt verktyg för Region Stockholms hållbarhetsarbete, och Region Stockholms ambition är att vara en ledande aktör i Europa när det gäller hållbarhetskrav vid offentlig upphandling.

"Vi är väldigt glada över avtalet med region Stockholm som bekräftar vårt ledande erbjudande för hållbara och fossilfria produkter" säger Eva Ärlebo, Sälj-och marknadschef på Clemondo.

Helsingborg, 26 januari 2022

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Eva Ärlebo Sälj-och Marknadschef
Telefon: 073-143 30 36
Epost: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnens Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Erik Penser Bank AB

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22