REG

CLEMONDOS VALBEREDNING FÖRESLÅR NYVAL AV LINA K WILES OCH MIKAEL OLSSON

Valberedningen i Clemondo Group AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 11 maj 2023 kommer att lämna följande förslag:

  • att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter exklusive arbetstagarrepresentanter.
  • omval av styrelseledamöterna Michael Engström och Camilla Dahlin. Cecilia Lager har avböjt omval.
  • nyval av Lina K Wiles och Mikael Olsson.
  • att Michael Engström omväljs som styrelsens ordförande.

Lina K Wiles är Chief Sustainability Officer på Adapteo Group och har bakgrund som Head of Sustainability för OKQ8 Scandinavia, hållbarhetschef på Elis Textil Service AB och ansvarig för Tetra Paks hållbarhetskommunikation i Norden och Baltikum. Att förena hållbarhet, affär och varumärke har löpt som en röd tråd genom hennes gärning.

Mikael Olsson verkar sedan 2015 som VD för Mercedes-Benz Sveriges retailbolag och har tidigare bland annat varit Head of Training och Head of HR för Mercedes-Benz i Sverige och Danmark. Han är före detta yrkesofficer med majors grad och har en bred erfarenhet av ledarskap i olika miljöer bl.a från internationell tjänstgöring i Bosnien.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande drygt 18 % av röster och kapital i bolaget. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

I årets valberedning ingår:
Peter Ragnarsson, LMK, valberedningens ordförande
Lottie Norén, eget innehav
Veronika Sköld, för Jesper Svensson
Michael Engström, styrelsens ordförande, adjungerad

Clemondo Groups årsstämma hålls torsdagen den 11 maj 2023 i Helsingborg. Information om tid och plats lämnas i samband med kallelsen.    

Helsingborg, 23 mars 2023

Michael Engström, Styrelseordförande Clemondo
E-post: [email protected]   
Telefon: 076-374 87 69

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 8 463 83 00. Clemondo Group AB (publ), 556031-2570. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Erik Penser Bank AB

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22