CLEMONDO TAR NÄSTA STEG I MILJÖARBETET SOM KLIMATPARTNER

Clemondo Group AB (publ) ingår partnerskap med Öresundskraft, som tillsammans med det lokala näringslivet kommer arbeta för att uppnå Helsingsborgs klimatmål "Netto Noll 2035". Klimatpartnerskap med näringslivet är en av drivkrafterna för att nå klimatneutralitet i kommunen. Clemondo, som redan arbetar på bred front med egna hållbarhetsmål, tar nu nästa steg i hållbarhetsarbetet och kommer bidra till kommunens klimatmål utifrån fyra fokusområden.

"Partnerskapet med Öresundskraft är ett naturligt steg, som kommer ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå, närmare vårt eget mål att uppnå Nollbarhet 2030. Det är viktigt att vi som växande bolag i kommunen tar vårt miljöansvar och bidrar så mycket som möjligt till Netto Noll 2035. Som klimatpartner kommer vi att analysera och effektivisera vår energianvändning, avfallshantering, vattenanvänding och logistik, för att se över vad vi kan göra för att bli klimatneutrala inom dessa områden", säger Mathias Andersson, COO Clemondo.

I första steget kommer Clemondo att fokusera på att se över energianvändningen. Fabriken i Helsingborg, som idag drivs av certifierad miljöel, kommer utvärderas för att se hur respektive del presterar och kan optimeras med hänsyn till miljön. Därefter kommer Clemondo att se över all avfallshantering, vilket i stort handlar om att uppnå en resursförbrukning med så hög grad av återvinning och sortering som möjligt. Clemondo kommer framöver även att utvärdera vatten-användningen samt vad som kan göras i logistikkedjan för att minimera koldioxidutsläppen.

"Vi är glada och stolta över partnerskapet med Clemondo och ser fram emot att få bidra med vår expertis för att energieffektivisera Clemondos fabrik", säger Anders Östlund, VD Öresundskraft.

År 2030 ska Clemondo uppnå Nollbarhet - en långsiktig ambition som innebär noll utsläpp av föroreningar i luft, mark, vatten samt ingen negativ inverkan på arbetsmiljön. Nollbarhet 2030 sammanfaller mycket väl med Netto Noll 2035 vilket är en bra grund för ett fruktbart samarbete framöver.

Helsingborg, 5 februari 2021

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Mathias Andersson, COO
Telefon: 073-387 60 85
E-post: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22