REGMAR

CLEMONDO SKRIVER AVTAL MED REGION STOCKHOLM FÖR 10-30 MSEK

Clemondo Group AB (publ) skriver avtal med Region Stockholm om leverans av hand- och ytdesinfektion från varumärket Liv som bedöms vara värt 10-30 MSEK. Vid utnyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 30 MSEK.

Avtalet består av två delar: dels omgående löpande leveranser till sjukvården i Stockholmsregionen, vilket är möjligt att förlänga i två omgångar, dels omedelbar leverans för att bygga upp ett buffertlager, även det förlängsbart i två omgångar.

Avtalets samlade värde bedöms uppgå till 10 MSEK utan nyttjande av optioner, samt 30 MSEK vid fullt utnyttjande av optioner.

- Vi har successivt byggt ut vår kapacitet och undanröjt flaskhalsar, vilket ger oss möjlighet att hjälpa fler kunder med hand- och ytdesinfektion. Clemondo prioriterar givetvis de akuta behoven inom hälso- och sjukvården, men räknar även med att ha kapacitet att ta nya kontrakt för privata kunders behov av hygienprodukter, säger Jesper Svensson, VD för Clemondo Group AB.'

Helsingborg, 13 november 2020

För ytterligare information:

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Eva Ärlebo, Sales and Marketing Manager
Telefon: 073-143 30 36
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 13 november kl. 14.20 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22