Bokslutskommuniké 2017

Stabil bas för framtiden - integrationen genomförd

 1 oktober - 31 december 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 73,4 (90,8) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 2,4 (-8,9) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 (-12,9) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,25) SEK.

1 januari - 31 december 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 300,9 (235,1) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 18,1 (-25,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-35,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-1,16) SEK.

VD har ordet

"Vi fokuserar våra marknads- och säljinsatser på tre starka varumärken med ett av marknadens bredaste utbud av rengöringsprodukter."

Det fjärde kvartalets försäljning uppgick till 73,4 MSEK (90,8) med EBITDA 2,4 MSEK (-8,9). Helåret 2017 summeras till 300,9 MSEK (235,1) med EBITDA 18,1 MSEK (-25,1). Under året som gått har vi fullbordat integrationsarbetet, vi har stärkt organisationen och satt vår nya varumärkesstrategi på plats; ett samlat sortiment under tre starka varumärken med Trygg kemi som ledstjärna. Det är ett omfattande arbete som har gjorts vilket skapar en stabil bas för framtiden.

Under det fjärde kvartalet påverkades försäljningen fortsatt negativt av samma faktorer som gjort sig gällande under hela 2017: Prispress och ökad konkurrens inom private label och hygiensegmenten, samt bortfall av volym på grund av nedläggningen av vår pulverfabrik. Vi börjar även se prishöjningar på råvaror, transporter och inköp från leverantörer som ställer ännu högre krav på god kostnadskontroll, effektivisering och på vår förmåga att kompensera oss genom prishöjningar.

Under perioden har vi fullföljt arbetet med att rationalisera och förenkla vårt sortiment i linje med vår nya varumärkesstrategi, vilket innebär att vi nu fokuserar våra marknads- och säljinsatser på tre starka varumärken med ett av marknadens bredaste utbud av rengöringsprodukter. Varumärket Lahega lanserade i januari ett komplett sortiment för fordonstvätt, där sju av tio produkter är miljömärkta. Varumärket Strovels har nyligen presenterat nya produktkoncept för industrin. Varumärket Liv har tidigare lanserat miljömärkta koncept för både städ och hygien. Ytterligare kompletteringar kommer.

Efter periodens utgång har vi genomfört en förändring i ledningen. Eva Ärlebo, tidigare ansvarig för Liv, blir affärsområdeschef för Brands. Därutöver stärker vi organisationen genom att rekrytera en ny marknadschef som ska stödja våra två affärsområden Brands och Private Label i den offensiva bearbetningen av marknaden under 2018 med det tydliga målet att skapa uthållig tillväxt.

Vi har ett gott utgångsläge. Jag är övertygad om att vi kommer att få se resultatet av våra insatser under 2018, även om insikten från det gångna året gör oss påminda om att allt tar längre tid än ursprungligen planerat. Effekterna av arbetet kommer gradvis och med full kraft först under andra halvan av året.

Erik Hantoft
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 1, 2018, 9 maj 2018
Årsstämma 2018, 9 maj 2018
Delårsrapport kvartal 2, 2018, 24 augusti 2018
Delårsrapport kvartal 3, 2018, 16 november 2018 
Bokslutskommuniké 2018, 15 februari 2019 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Helsingborg den 16 februari 2018

Torbjörn Lindgren,
styrelseordförande

Michael Engström,
styrelseledamot

Cecilia Lager,
styrelseledamot

Sten Norinder,
styrelseledamot

Marina Härd,
styrelseledamot

Erik Hantoft,
VD

För ytterligare information

Erik Hantoft, VD
Telefon: 073-434 60 30
E-post: [email protected] 


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22