Pressmeddelanden

REG
På ordinarie bolagsstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ) den 30 april 2024 beslutades följande Utdelning Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning. S...
REG MAR
New Nordic Healthbrands AB (publ) Interim Report Q1 January - March 2024 The first three months (1 January 2024 - 31 March 2024) • The group's net sales in SEK increased by 3.1 percent during the quarter to SEK 130.2 million (126.3). In local currenc...
REG
Kallelse till Årstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ) Aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) kallas härmed till årsstämma.
REG
New Nordics Healthbrands AB (publ) årsredovisning 2023 New Nordics årsredovisning 2023 är nu tillgänglig på bolagets hemsida https://newnordic.se/se/investor/financial-reports.html  Årsredovisningen finns också tillgänglig på bolaget...
REG MAR
New Nordic Healthbrands AB (publ) Full Year Report January - December 2023 The fourth quarter (1 October 2023 - 31 December 2023) • The group's net sales in SEK increased by 27.7 percent during the quarter to SEK 142.6 million (111.7). In local currenc...
REG
New Nordic Healthbrands AB (publ) kommenterar Disciplinnämndens beslut att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande sex årsavgifter Aktierna i New Nordic Healthbrands AB (publ) ("Bolaget" eller "New Nordic") är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm AB:s ("Börsen") handelsplattform Nasdaq First North Growth...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2024 Årsredovisning
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q1 2025 Delårsrapport

Om New Nordic

New Nordic är ett kosttillskottföretag som fokuserar på starka internationella varumärken inom specifika hälsomarknadssegment som sömn, åldersbekämpning och viktminskning, samt hår-, hud- och naglar.

Webbplats
www.newnordic.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från New Nordic via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn NNH ISIN-kod SE0001838038 Certified Adviser Mangold